Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Jadów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Gminny Portal Mapowy

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: gmina.jadow.az.pl

Treść strony

Wspólne Posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Jadów

Data: 2021-10-27, godzina 15:00
Miejsce obrad: Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów
 
1. Opiniowanie projektów uchwał na XXXII Sesję Rady Gminy Jadów.
 
2. Sprawy różne.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Jadów
/-/ Regina Maria Sadlik

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-10-20 16:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-10-20 16:33
 • zmodyfikował: Magda
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-20 16:33

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Jadów

Data:26.10.2021r. godz. 14:00
 
Miejsce obrad: Gminyy Ośrodek Kultury w Jadowie ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów
 
1. Rozpatrzenie Skargi Pani Urszuli O. na działalność Wójta Gminy Jadów.

2. Informacja na temat realizacji projektu Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w msc. Nowy Jadów.

3. Sprawy różne.
 
Przewodniczący Komisji
/-/ Rafał Rozpara

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-10-20 12:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-10-20 12:14

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Gminy Jadów

Data: 18.10.2021r. godz. 16:00

Komisja wyjazdowa. Sala kinowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce przy Al. Jana Pawła II 22.

Porządek obrad - Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Jadów.

1. Spotkanie w sprawie zapoznania się z możliwościami rozwoju usług społecznych na terenie Gminy Jadów.
 
a. zapoznanie się z celami społeczno- ekonomicznymi powstawania podmiotów ekonomii społecznej (PES);
b. zapozanie się z działalnością Spółdzielni; Socjalnej „POŻYTEK” z Tłuszcza oraz Spółdzielni Socjalnej Centrum Usług Środowiskowych z Drobina;
c. zapozanie się z korzyściami dla mieszkańców i samorządu lokalnego z powołania podmiotu ekonomii społecznej.
2. Sprawy różne.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Jadów
/-/Regina Maria Sadlik
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-10-13 17:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-10-13 17:41
 • zmodyfikował: Magda
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-13 17:42

XXXI Sesja Rady Gminy Jadów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 1372) zwołuję XXXI Zwyczajną Sesję Rady Gminy Jadów, która odbędzie sięw dniu 29 września 2021r. (środa) o godz. 15:00-tej w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie, ul. Jana Pawła II 17.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie jego ewentualnych zmian.
 3. Informacja z pracy Wójta Gminy:

3a. wydane zarządzenia;

3b. ważne spotkania i podjęte decyzje;

3c. rozstrzygnięte przetargi.

 1. Informacja z pracy stałych Komisji Rady Gminy w okresie między Sesjami
  i Przewodniczącego Rady Gminy.
 2. Informacja z pracy Rady Powiatu.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 4. a) w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 5. b) w sprawie rozpatrzenia petycji „Przygotujmy lepszy świat” ;
 6. c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2021-2024;
 7. d) w sprawie zmian w budżecie Gminy Jadów na rok 2021.
 8. e) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci przekazania koncepcji projektowej oraz dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.”Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 636 na odcinku od km 26+370 do km 27+806 oraz od km ok. 28+200 do km 29+192 w m. Jadów i Zawiszyn, na terenie gminy Jadów, w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej.”;
 9. f) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci przekazania koncepcji projektowej oraz dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.”Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 636 na odcinku od km 19+100 (w m. Nowinki) do km 26+370 (w m. Jadów), na terenie gminy Jadów, w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej.”
 10. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX-ej Sesji Rady Gminy Jadów.
 11. Zapytania i wolne wnioski radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
 12. Zapytania, wolne wnioski sołtysów oraz pozostałych uczestników Sesji, udzielenie odpowiedzi.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Jadów

Regina Maria Sadlik

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-09-23 15:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-09-23 15:26

Wspólne Posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Jadów

22 września 2021r. godz: 15:00, Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie, ul. Jana Pawła II 17

1. Omówienie i zaopiniowanie uchwał na XXXI Sesję Rady Gminy Jadów.
 
2. Sprawy różne.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Jadów
/-/ Regina Maria Sadlik

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-09-17 12:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-09-17 12:13

Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Gminy Jadów

21 września 2021r. godz: 13:00, Sala Konferencyjna Biblioteki Publicznej w Jadowie

1. Analiza wyników po egazminie ósmoklasisty.
2. Sprawy różne.
 
Przewodniczący Komisji
/-/ Bogdan Zdanowski
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-09-17 12:05

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-09-17 12:06
 • zmodyfikował: Magda
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-17 12:06

OGŁOSZENIE

GSG.6721.8.2021                                                                                                                                   Jadów, dnia 16.09.2021r.

 

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jadów obejmującego obszary położone w obrębach ewidencyjnych: Adampol, Borki, Borzymy, Dębe, Iły, Jadów, Kukawki, Letnisko Nowy Jadów, Myszadła, Nowinki, Nowy Jadów, Oble, Podbale, Sitne, Starowola, Strachów, Sulejów, Szewnica, Urle, Wójty, Wólka Sulejowska, Wujówka, Wyglądały, Zawiszyn wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 741 z późn. zm.) i Uchwały Nr XXXV/250/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 20 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jadów obejmującego obszary położone na terenie wsi Adampol, Borki, Borzymy, Dębe, Iły, Jadów, Kukawki, Letnisko Nowy Jadów, Myszadła, Nowinki, Nowy Jadów, Oble, Podbale, Podmyszadła, Sitne, Starowola, Strachów, Sulejów, Szewnica, Urle, Wójty, Wólka Sulejowska, Wujówka, Wyglądały, Zawiszyn (z późn. zm.) oraz w związku z art. 39 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jadów obejmującego obszary położone w obrębach ewidencyjnych: Adampol, Borki, Borzymy, Dębe, Iły, Jadów, Kukawki, Letnisko Nowy Jadów, Myszadła, Nowinki, Nowy Jadów, Oble, Podbale, Sitne, Starowola, Strachów, Sulejów, Szewnica, Urle, Wójty, Wólka Sulejowska, Wujówka, Wyglądały, Zawiszyn wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, które odbędzie się od 27 września 2021 r. do 18 października 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów, oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jadów: http://www.bip.jadow.az.pl.

                                                                                                                        

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 1 października 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów, o godz. 12.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  oraz w związku z art. 39  i art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na środowisko skutków ustaleń planu, może wnieść uwagi.

 

Uwagi do projektu planu i/lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jadów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2021 r. lub w formie elektronicznej na adres e-mail: gmina@jadow.az.pl

 

Stosownie do przepisu art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: gmina@jadow.az.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2021 r.

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi oraz na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Informuję, że szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduję się na stronie: https://gmina.jadow.az.pl w zakładce „RODO w gminie”.

                                                                                                                                                                                                      

Wójt Gminy Jadów

 

Metryka

 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2021-09-15 17:22

Metryka

 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2021-09-15 17:23

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Jadów

15.09.2021r. godz: 14:00 Sala Konferencyjna Biblioteki Publicznej w Jadowie

 
1. Rozpatrzenie skargi Pani Sandry H. na działanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jadowie.

2. Rozpatrzenie petycji złożonej przez SMEBUSINESS pod nazwą "Przygotujmy Lepszy Świat".

3. Sprawy różne.
 
Przewodniczący Komisji 
/-/ Rafał Rozpara

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-09-10 13:36

Posiedzenie Komisji Skarg.....

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-09-10 13:37
 • zmodyfikował: Magda
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-10 13:38

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Gminy Jadów

Miejsce posiedzenia: Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie ul. Jana Pawła II 17

8 września 2021r., godz: 14:00

Porządek obrad:

1. Analiza mienia komunalnego.

2. Koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych za 2020/2021 rok.

 
3. Informacja Wójta z wykonania budżetu za I półrocze 2021r.
 
4. Sprawy różne.
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu
/-/ Katarzyna Ściborowska
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-09-06 14:54

Ogłoszenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-09-06 14:55

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Sitne w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Sitne w sprawie wystąpienia
z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 17 września 2021r.
o godz. 20:00 po zebraniu wiejskim w Bibliotece w Sitnem.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 08:27

Ogłoszenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 08:28

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Szewnica w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Szewnica w sprawie wystąpienia
z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 17 września 2021r.
o godz. 18:30 po zebraniu wiejskim w Szkole
Podstawowej w Szewnicy.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 08:20

Ogłoszenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 08:20

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Dębe Małe w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Dębe Małe w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 13 września 2021r.
o godz. 19:00 po zebraniu wiejskim w Bibliotece w Urlach.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 08:15

Ogłoszenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 08:16

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Dębe Duże w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Dębe Duże w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 13 września 2021r.
o godz. 18:00 po zebraniu wiejskim w Bibliotece w Urlach.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 08:13

Ogłoszenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 08:13

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Iły w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Iły w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 13 września 2021r.
o godz. 17:00 po zebraniu wiejskim w Bibliotece w Urlach.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 08:10

Ogłoszenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 08:10

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Borzymy w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Borzymy w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 10 września 2021r.
o godz. 19:00 po zebraniu wiejskim w Bibliotece w Urlach.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 08:06

Ogłoszenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 08:06

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Urle w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Urle w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 10 września 2021r.
o godz. 18:00 po zebraniu wiejskim w Bibliotece w Urlach.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 08:01

Ogłoszenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 08:02

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Letnisko Nowy Jadów w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Letnisko Nowy Jadów w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 10 września 2021r.
o godz. 17:00 po zebraniu wiejskim w Bibliotece w Urlach.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 07:58

Ogłoszenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 07:59

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Zawiszyn w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Zawiszyn w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 8 września 2021r.
o godz. 17:30 po zebraniu wiejskim w Bibliotece w Zawiszynie.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 07:55

Ogłoszenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 07:55

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Myszadła w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Myszadła w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 6 września 2021r.
o godz. 20:00 po zebraniu wiejskim w Szkole Podstawowej w Myszadłach.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 07:49

Ogłoszenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 07:51

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Podmyszadła w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Podmyszadła w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 6 września 2021r.
o godz. 19:00 po zebraniu wiejskim w domu Sołtysa wsi.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 07:45

Ogłoszenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 07:46

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Podbale w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Podbale w sprawie wystąpienia
z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 6 września 2021r.
o godz. 18:00 po zebraniu wiejskim w domu Sołtysa wsi.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 07:41

Ogłoszenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 07:42

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Oble w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Oble w sprawie wystąpienia
z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 27 sierpnia 2021r.
o godz. 20:30 po zebraniu wiejskim w domu Sołtysa wsi.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 07:29

Ogłoszenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 07:30

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społeczne z mieszkańcami miejscowości Adampol w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Adampol w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 27 sierpnia 2021r.
o godz. 19:30 po zebraniu wiejskim w Bibliotece w Urlach.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

 

 

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 07:22

Ogłoszenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 07:23
 • zmodyfikował: Magda
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-25 07:25

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Strachów w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Strachów w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 27 sierpnia 2021r.
o godz. 18:00 po zebraniu wiejskim w ośrodku wypoczynkowym Nadliwie.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 07:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 07:17

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami msc. Nowy Jadów konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Nowy Jadów w sprawie wystąpienia
z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 25 sierpnia 2021r.
o godz. 18:30 po zebraniu wiejskim w domu sołtysa wsi.

  /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

Metryka

 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 07:00
 • zmodyfikował: Magda
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-25 07:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 07:02

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Starowola w sprawie wystąpienia
z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 25 sierpnia 2021r.
o godz. 20:00 po zebraniu wiejskim w OSP Starowola.

 

Metryka

 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2021-08-06 13:34

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena P.
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-16 12:39

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego

OBWIESZCZENIE

STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, ze zm.)  

Starosta Wołomiński

zawiadamia

o wydaniu w dniu 12 sierpnia 2021 roku dla Wójta Gminy Jadów, decyzji Nr 28pz/2021 znak: WAB.6740.14.10.2021, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej –     ul. Polnej na odcinku od ul. Kościuszki do ul. 11 Listopada – w miejscowości Jadów i Nowy Jadów”.

Działki usytuowania obiektu:

 • w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję w części (tłustym drukiem – numery działek w projektowanym pasie drogowym przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Jadów, w nawiasach – numery działek po podziale):
 • nr: 448 (448/1, 448/2), 447/3 (447/4, 447/5), 449/2 (449/3, 449/4), 450/2 (450/3, 450/4), 451/4 (451/5, 451/6), 454 (454/1, 454/2), 435 (435/1, 435/2), 456 (456/1, 456/2), 458 (458/1, 458/2), 461/2 (461/4, 461/5), 461/3 (461/6, 461/7), 464 (464/1, 464/2), 467 (467/1, 467/2), 468 (468/1, 468/2), 471 (471/1, 471/2), 472 (472/1, 472/2), 473 (473/1, 473/2), 460 (460/1, 460/2), 479/2 (479/3, 479/4), 480 (480/1, 480/2), 485/2 (485/3, 485/4), 485/1 (485/5, 485/6), 487/2 (487/3, 487/4), 487/1 (487/5, 487/6), 489 (489/1, 489/2), 495 (495/1, 495/2),  498 (498/1, 498/2), 500 (500/1, 500/2), 505 (505/1, 505/2) w obrębie 0011-Nowy Jadów, jednostka ew. 143406_2 – Jadów,
 • nr: 365 (365/1, 365/2), 388/6 (388/16, 388/17) w obrębie 0006-Jadów, jednostka ew. 143406_2 – Jadów,

 

 • w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Jadów, niepodlegające przejęciu (tłustym drukiem – numery działek w projektowanym pasie drogowym, w nawiasach - numery działek po podziale):
 • nr: 519 w obrębie 0011-Nowy Jadów, jednostka ew. 143406_2 – Jadów,
 • nr: 388/7, 388/11 (388/14, 388/15) w obrębie 0006-Jadów, jednostka ew. 143406_2 – Jadów.

 

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu, innych dróg publicznych oraz urządzeń wodnych i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz zjazdów  niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu, innych dróg publicznych oraz urządzeń wodnych i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz zjazdów, w nawiasach – numery działek po podziale):

 • nr: 373, 517, 506, 491/2, 505 (505/1, 505/2), 447/3 (447/4, 447/5), 449/2 (449/3, 449/4), 450/2 (450/3, 450/4), 451/4 (451/5, 451/6), 454 (454/1, 454/2), 435 (435/1, 435/2), 456 (456/1, 456/2), 458 (458/1, 458/2), 461/2 (461/4, 461/5), 464 (464/1, 464/2), 467 (467/1, 467/2), 468 (468/1, 468/2), 471 (471/1, 471/2), 472 (472/1, 472/2), 473 (473/1, 473/2), 460 (460/1, 460/2), 479/2 (479/3, 479/4), 480 (480/1, 480/2), 485/2 (485/3, 485/4), 485/1 (485/5, 485/6), 487/2 (487/3, 487/4), 487/1 (487/5, 487/6), 489 (489/1, 489/2), 495 (495/1, 495/2),  498 (498/1, 498/2), 500 (500/1, 500/2) w obrębie 0011-Nowy Jadów, jednostka ew. 143406_2 – Jadów,
 • nr: 643, 647, 388/8, 366, 386/1, 386/3, 386/4, 388/1, 388/5, 365 (365/1, 365/2), 388/6 (388/16, 388/17), 388/11 (388/14, 388/15) w obrębie 0006-Jadów, jednostka ew. 143406_2 – Jadów.

 

Działki, na których przewidziano rozbiórkę obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem - numery działek, na których przewidziano rozbiórkę, w nawiasach - numery działek po podziale):

 • nr: 491/2, 517, 471 (471/1, 471/2), 473 (473/1, 473/2), 460 (460/1, 460/2), 480 (480/1, 480/2), 485/2 (485/3, 485/4), 487/2 (487/3, 487/4), 489 (489/1, 489/2), 495 (495/1, 495/2) w obrębie 0011-Nowy Jadów, jednostka ew. 143406_2 – Jadów,
 • nr: 647, 388/8, 388/5, 388/6 (388/16, 388/17) w obrębie 0006-Jadów, jednostka ew. 143406_2 – Jadów.

 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję - Starosty Wołomińskiego, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od dnia uznania obwieszczenia za doręczone w trybie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa (po uprzednim kontakcie telefonicznym – tel. 22 346-11-07 w godzinach przyjęć interesantów).

Metryka

 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-16 12:38

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Oble w sprawie wystąpienia
z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 19 sierpnia 2021r.
o godz. 20:00 po zebraniu wiejskim w Domu Sołtysa.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena P.
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-13 15:25
 • zmodyfikował: Magda
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-13 15:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena P.
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-13 15:27

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Wyglądały w sprawie wystąpienia
z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 19 sierpnia 2021r.
o godz. 19:00 po zebraniu wiejskim Domu Sołtysa.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena P.
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-13 15:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena P.
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-13 15:19

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Dzierżanów w sprawie wystąpienia
z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 19 sierpnia 2021r.
o godz. 18:00 po zebraniu wiejskim Domu Sołtysa.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena P.
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-13 15:09

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Wólka Sulejowska w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Wólka Sulejowska w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 23 sierpnia 2021r.
o godz. 20:00 po zebraniu wiejskim w strażnicy OSP w Wólce Sulejowskiej.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 08:33

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Nowinki w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Nowinki w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 23 sierpnia 2021r.
o godz. 18:30 po zebraniu wiejskim w Szkole Podstawowej w Nowinkach.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 08:38

Ogłoszenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 08:39

Ogłoszenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 08:34

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena P.
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-13 15:10

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Sulejów w sprawie wystąpienia
z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 18 sierpnia 2021r.
o godz. 20:00 po zebraniu wiejskim w Bibliotece Publicznej.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

Metryka

 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-13 14:53

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena P.
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-13 14:58
 • zmodyfikował: Magda
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-13 14:59

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Wujówka w sprawie wystąpienia
z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 18 sierpnia 2021r.
o godz. 18:30 po zebraniu wiejskim w Świetlicy wiejskiej.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

Metryka

 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-13 14:41

Metryka

 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-13 14:42

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Wójty w sprawie wystąpienia
z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 16 sierpnia 2021r.
o godz. 20:00 po zebraniu wiejskim w Domu Sołtysa wsi.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

Metryka

 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-13 14:25

Metryka

 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-13 14:31

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Borki w sprawie wystąpienia
z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 16 sierpnia 2021r.
o godz. 18:30 po zebraniu wiejskim w Domu Sołtysa wsi.

/-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

 

Metryka

 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-13 13:44

Metryka

 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2021-08-06 13:34

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Warmiaki w sprawie wystąpienia
z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 16 sierpnia 2021r.
o godz. 17:00 po zebraniu wiejskim w Domu Sołtysa wsi.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

Metryka

 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-13 12:31
 • zmodyfikował: Magda
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-13 13:21

Metryka

 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-13 13:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2021-08-05 13:34

Metryka

 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2021-08-05 13:18

Zawiadomienia i wezwania

Zawiadomienia o czynnościach wzowienia/wyznaczenia znaków /punktów granicznych oraz wezwania do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2021-07-13 09:10
 • zmodyfikował: Lidia Piotrowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-13 09:11

XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jadów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020r. poz. 713 i 1378) zwołuję XXIX Zwyczajną Sesję Rady Gminy Jadów, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021r. (środa) o godz. 13:00-tej w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie, ul. Jana Pawła II 17.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie jego ewentualnych zmian.
 3. Informacja z pracy Wójta Gminy:

3a. wydane zarządzenia;

3b. ważne spotkania i podjęte decyzje;

3c. rozstrzygnięte przetargi.

 1. Informacja z pracy stałych Komisji Rady Gminy w okresie między Sesjami
  i Przewodniczącego Rady Gminy.
 2. Informacja z pracy Rady Powiatu.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał.
 4. a) w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Jadów na rok szkolny 2021/2022;
 5. b) w sprawie stanowiska Rady Gminy Jadów odnośnie lokalizacji planowanej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Ostrołęka – Stanisławów;
 6. c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Jadów porozumienia w sprawie przystąpienia do opracowania wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru funkcjonalnego Partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny Liwca na lata 2021-2030;
 7. d) w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru funkcjonalnego Partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny Liwca na lata 2021-2030;
 8. e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2021-2024;
 9. f) w sprawie zmian w budżecie Gminy Jadów na rok 2021.
 10. Raport o stanie Gminy Jadów za 2020 rok:

7a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Jadów za rok 2020;

7b) debata nad raportem;

7c) uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Jadów.

 1. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jadów za rok 2020:

8a) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii
o przedłożonym przez Wójta Gminy Jadów sprawozdaniu z wykonania budżetu;

8b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jadów;

8c) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii
o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jadów za 2020 rok;

8d) uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Jadów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok;

8e) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jadów z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

 1. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII-ej Sesji Rady Gminy Jadów.
 2. Zapytania i wolne wnioski radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
 3. Zapytania, wolne wnioski sołtysów oraz pozostałych uczestników Sesji, udzielenie odpowiedzi.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad.

Metryka

 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2021-06-18 13:00

Metryka

 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2021-06-18 13:00

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Jadów

Data: 16.06.2021 r.

Miejsce obrad: Biblioteka Publiczna Gminy Jadów, Pl. Dreszera 17

Porządek obrad:

 1. Rozpatrzenie petycji Organizatora konkursu „Podwórko NIVEA” Xs - Events Sp. z o. o. Sp. k. z dnia 1 kwietnia 2021r.
 2. Informacja na temat tablic w miejscowości Nowy Jadów.
 3. Sprawy różne.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Tabor
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2021-06-14 14:58

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Tabor
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2021-06-14 14:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26388
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-21 15:49:14

Banery

 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg