Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Jadów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Gminny Portal Mapowy

Kalendarium

«styczeń 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: gmina.jadow.az.pl

Treść strony

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Rady Gminy Jadów

Data: 2022-01-19, godzina 15:00
Miejsce obrad: Urząd Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17
Porządek:

1.Zatwierdzenie planu pracy Komisji na rok 2022.
2. Weryfikacja wiosków dotyczących zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji 

/-/ Olga Bieniek

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2022-01-14 12:39

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Rady Gminy Jadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2022-01-14 12:40

Wspólne Posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Jadów

Data: 2021-12-27, godzina 13:00
Miejsce obrad:  Urząd Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17
 
Porządek:
 
1. Omówienie i zaopiniowanie uchwał na XXXIV Sesję Rady Gminy Jadów.
 
2. Sprawy różne.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Jadów
/-/ Regina Maria Sadlik

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-12-22 16:27

Wspólne Posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Jadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-12-22 16:28

XXXIV Sesja Rady Gminy Jadów

Data: 2021-12-29, godzina 13:00
Miejsce obrad: Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie ul. Jana Pawła II 17
Porządek
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie jego ewentualnych zmian.
3. Informacja z pracy Wójta Gminy:
a. wydane zarządzenia;
b. ważne spotkania i podjęte decyzje;
c. rozstrzygnięte przetargi.
4.Informacja z pracy stałych Komisji Rady Gminy w okresie między Sesjami i Przewodniczącego
Rady Gminy.
5.Informacja z pracy Rady Powiatu.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/265/21 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych;
b. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022;
c. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/227/21 Rady Gminy Jadów z dnia 19 maja 2021r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jadów na lata 2021-2025”;
d. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/228/21 Rady Gminy Jadów z dnia 19 maja 2021r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jadów;
e. w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej PODKOWA;
f. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Jadów;
g. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2021-2024;
h. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jadów na rok 2021.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały:

a. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2022-2025:
odczytanie opinii RIO w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminyadów na lata 2022-2025;
b. przedstawienie poprawek do projektu uchwały;
c. dyskusja nad projektem uchwały;
d. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2022-2025.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jadów na rok 2022:
a. odczytanie opinii RIO w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jadów na rok 2022;
b. przedstawienie poprawek do projektu budżetu;
c. dyskusja nad projektem budżetu;
d. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2022.
9. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII-ej Sesji Rady Gminy Jadów.
10. Zapytania i wolne wnioski radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
11. Zapytania, wolne wnioski sołtysów oraz pozostałych uczestników Sesji, udzielenie odpowiedzi.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Jadów

/-/ Regina Maria Sadlik

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-12-22 16:18

XXXIV Sesja Rady Gminy Jadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-12-22 16:19

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Rady Gminy Jadów

Data: 2021-12-22, godzina 15:30
Miejsce obrad: Urząd Gminy Jadów ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów
Porządek:

 1. Ocena usług świadczonych przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Węgrowie. Sprawozdanie ze stanu hydrantów związane z ochroną przeciwpożarową.
 2. Ilość wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholi w roku 2021.
 3. Stan zagrożeń, zdarzenia z zarządzania kryzysowego oraz zestawienie zgłoszeń z zasięgu zarządzania kryzysowego.
 4. Podsumowanie pracy komisji w roku 2021 oraz zgłoszenie propozycji do planu pracy komisji na rok 2022.
 5. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Olga Bieniek

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-12-16 13:24

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Rady Gminy Jadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-12-16 13:25

Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Gminy Jadów

Data: 2021-12-21, godzina 13:00
Miejsce obrad: Urząd Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17

Porządek:
1. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej.
2. Podsumownie pracy Komisji za rok 2021 oraz opracowanie planu pracy Komijsi na rok 2022.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

/-/ Bogdan Zdanowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-12-16 12:39

Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Gminy Jadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-12-16 12:40

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Gminy Jadów

Data: 2021-12-07, godzina 13:00

Miejsce obrad: Urząd Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17

Porządek:

1. Opiniowanie projektu budżetu na rok 2022.
2. Wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego za rok 2021.
3. Plan pracy Komisji na rok 2022.
4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji 

/-/ Katarzyna Ściborowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-12-01 12:19
 • zmodyfikował: Magda
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-01 16:59

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Gminy Jadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-12-01 12:20
 • zmodyfikował: Magda
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-01 16:58

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów


Data: 2021-12-08, godzina 15:00
 
Miejsce obrad: Urząd Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17

Porządek:
 
1. Kontrola celowości wydatkowania środków finansowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021.
 
2. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej i opracowanie planu pracy Komisji na rok 2022.
 
3. Sprawy różne.
 
Prewodniczący Komisji
/-/ Jacek Sulich
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-12-01 12:10

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M. Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-12-01 12:12

XXXIII Sesja Rady Gminy Jadów

Porządek obrad :

Data: 2021-11-24, godzina 15:00
Miejsce obrad: Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie ul. Jana Pawła II 17

Porządek:
1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie jego ewentualnych zmian.
3. Informacja z pracy Wójta Gminy:
a) wydane zarządzenia;
b) ważne spotkania i podjęte decyzje;
c) rozstrzygnięte przetargi.
4. Informacja z pracy stałych Komisji Rady Gminy w okresie między Sesjami i Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Informacja z pracy Rady Powiatu.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jadów na lata 2022 – 2024;
b. w sprawie zmiany uchwały NR XXVI/194/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania;
c. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jadów Nr XXV/189/20 z dnia 29 grudnia 2020r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021;
d.  sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jadów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022;
e. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Urle oraz odstąpienie od trybu przetargowego;
f. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Jadów;g.w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Jadów;
h. w sprawie ustalenia wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
i. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadamii komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
j. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
k. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzeniak.zwolnień przedmiotowych;
l. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jadów na rok podatkowy 2022;
m.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2021-2024;
n. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jadów na rok 2021.
7. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII-ej Sesji Rady Gminy Jadów.
8. Zapytania i wolne wnioski radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
9. Zapytania, wolne wnioski sołtysów oraz pozostałych uczestników Sesji, udzielenie odpowiedzi.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-11-19 14:51

XXXIII Sesja Rady Gminy Jadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-11-19 14:52

Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Jadów

Data: 2021-11-22, godzina 14:00
Miejsce obrad: Urząd Gminy Jadów ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów
 
1. Omówienie i zaopiniowanie uchwał na XXXIII Sesję Rady Gminy Jadów.

2. Sprawy różne.

Prewodnicząca Rady Gminy Jadów

/-/ Regina Maria Sadlik

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-11-19 14:33

Wspólne Posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Jadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-11-19 14:34

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Gminy Jadów

Data: 2021-11-17, godzina 14:00
Miejsce obrad: Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie ul. Jana Pawła II 17

Porządek:
1. Rozpatrzenie i omówienie wniesionych wniosków do budżetu na rok 2022.
2. Stawki podatku o nieruchomości i środków transportowych.
3. Sprawy różne.

Prewodnicząca Komisji

/-/ Katarzyna Ściborowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-11-10 17:37

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Gminy Jadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-11-10 17:38

Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Gminy Jadów

Data: 2021-11-18, godzina 12:00
Miejsce obrad: Urząd Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17

Porządek:
1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.

2. Informacja na temat wzrostu kosztów utrzymania oświaty w 2022r.

3. Rozparzenie pisma Jadowskiego Stowarzyszenia Historycznego. (Prezes - proszę o dostarczenie Komisji treść statutu Stowarzyszenia).

4. Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia Miłośników Urli w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy. (Prezes R.Rozpara - proszę o dostarczenie Komisji treść Statutu Stowarzyszenia oraz treść dotychczasowej umowy dzierżawy).

5.Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

/-/ Bogdan Zdanowski

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-11-10 17:13

Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Gminy Jadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-11-10 17:13

XXXII Sesja Rady Gminy Jadów

Jadów dnia  28.10.2021r.

OSR.0052 – XXXII/21                                                   

                                    Mieszkańcy Gminy

 

           Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 1372) zwołuję XXXII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Jadów, która odbędzie sięw dniu 3 listopada 2021r. (środa) o godz. 15:00-tej w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie, ul. Jana Pawła II 17.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie jego ewentualnych zmian.
 3. Informacja z pracy Wójta Gminy:

3a. wydane zarządzenia;

3b. ważne spotkania i podjęte decyzje;

3c. rozstrzygnięte przetargi.

 1. Informacja z pracy stałych Komisji Rady Gminy w okresie między Sesjami
  i Przewodniczącego Rady Gminy.
 2. Informacja z pracy Rady Powiatu.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał:a) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jadów;

b w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Letnisko Nowy Jadów w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego, na rok budżetowy 2022)

c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2021-2024;

d) w sprawie zmian w budżecie Gminy Jadów na rok 2021.

7.  Przyjęcie protokołu z obrad XXXI-ej Sesji Rady Gminy Jadów.

8. Zapytania i wolne wnioski radnych oraz udzielenie odpowiedzi.

9. Zapytania, wolne wnioski sołtysów oraz pozostałych uczestników Sesji, udzielenie odpowiedzi.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Jadów

/-/ Regina Maria Sadlik

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-10-29 12:37

XXXII Sesja Rady Gminy Jadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-10-29 12:40

Wspólne Posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Jadów

Data: 2021-10-27, godzina 15:00
Miejsce obrad: Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów
 
1. Opiniowanie projektów uchwał na XXXII Sesję Rady Gminy Jadów.
 
2. Sprawy różne.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Jadów
/-/ Regina Maria Sadlik

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-10-20 16:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-10-20 16:33
 • zmodyfikował: Magda
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-20 16:33

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Jadów

Data:26.10.2021r. godz. 14:00
 
Miejsce obrad: Gminyy Ośrodek Kultury w Jadowie ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów
 
1. Rozpatrzenie Skargi Pani Urszuli O. na działalność Wójta Gminy Jadów.

2. Informacja na temat realizacji projektu Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w msc. Nowy Jadów.

3. Sprawy różne.
 
Przewodniczący Komisji
/-/ Rafał Rozpara

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-10-20 12:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-10-20 12:14

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Gminy Jadów

Data: 18.10.2021r. godz. 16:00

Komisja wyjazdowa. Sala kinowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce przy Al. Jana Pawła II 22.

Porządek obrad - Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Jadów.

1. Spotkanie w sprawie zapoznania się z możliwościami rozwoju usług społecznych na terenie Gminy Jadów.
 
a. zapoznanie się z celami społeczno- ekonomicznymi powstawania podmiotów ekonomii społecznej (PES);
b. zapozanie się z działalnością Spółdzielni; Socjalnej „POŻYTEK” z Tłuszcza oraz Spółdzielni Socjalnej Centrum Usług Środowiskowych z Drobina;
c. zapozanie się z korzyściami dla mieszkańców i samorządu lokalnego z powołania podmiotu ekonomii społecznej.
2. Sprawy różne.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Jadów
/-/Regina Maria Sadlik
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-10-13 17:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-10-13 17:41
 • zmodyfikował: Magda
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-13 17:42

XXXI Sesja Rady Gminy Jadów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 1372) zwołuję XXXI Zwyczajną Sesję Rady Gminy Jadów, która odbędzie sięw dniu 29 września 2021r. (środa) o godz. 15:00-tej w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie, ul. Jana Pawła II 17.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie jego ewentualnych zmian.
 3. Informacja z pracy Wójta Gminy:

3a. wydane zarządzenia;

3b. ważne spotkania i podjęte decyzje;

3c. rozstrzygnięte przetargi.

 1. Informacja z pracy stałych Komisji Rady Gminy w okresie między Sesjami
  i Przewodniczącego Rady Gminy.
 2. Informacja z pracy Rady Powiatu.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 4. a) w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 5. b) w sprawie rozpatrzenia petycji „Przygotujmy lepszy świat” ;
 6. c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2021-2024;
 7. d) w sprawie zmian w budżecie Gminy Jadów na rok 2021.
 8. e) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci przekazania koncepcji projektowej oraz dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.”Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 636 na odcinku od km 26+370 do km 27+806 oraz od km ok. 28+200 do km 29+192 w m. Jadów i Zawiszyn, na terenie gminy Jadów, w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej.”;
 9. f) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci przekazania koncepcji projektowej oraz dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.”Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 636 na odcinku od km 19+100 (w m. Nowinki) do km 26+370 (w m. Jadów), na terenie gminy Jadów, w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej.”
 10. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX-ej Sesji Rady Gminy Jadów.
 11. Zapytania i wolne wnioski radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
 12. Zapytania, wolne wnioski sołtysów oraz pozostałych uczestników Sesji, udzielenie odpowiedzi.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Jadów

Regina Maria Sadlik

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-09-23 15:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-09-23 15:26

Wspólne Posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Jadów

22 września 2021r. godz: 15:00, Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie, ul. Jana Pawła II 17

1. Omówienie i zaopiniowanie uchwał na XXXI Sesję Rady Gminy Jadów.
 
2. Sprawy różne.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Jadów
/-/ Regina Maria Sadlik

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-09-17 12:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-09-17 12:13

Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Gminy Jadów

21 września 2021r. godz: 13:00, Sala Konferencyjna Biblioteki Publicznej w Jadowie

1. Analiza wyników po egazminie ósmoklasisty.
2. Sprawy różne.
 
Przewodniczący Komisji
/-/ Bogdan Zdanowski
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-09-17 12:05

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-09-17 12:06
 • zmodyfikował: Magda
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-17 12:06

OGŁOSZENIE

GSG.6721.8.2021                                                                                                                                   Jadów, dnia 16.09.2021r.

 

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jadów obejmującego obszary położone w obrębach ewidencyjnych: Adampol, Borki, Borzymy, Dębe, Iły, Jadów, Kukawki, Letnisko Nowy Jadów, Myszadła, Nowinki, Nowy Jadów, Oble, Podbale, Sitne, Starowola, Strachów, Sulejów, Szewnica, Urle, Wójty, Wólka Sulejowska, Wujówka, Wyglądały, Zawiszyn wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 741 z późn. zm.) i Uchwały Nr XXXV/250/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 20 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jadów obejmującego obszary położone na terenie wsi Adampol, Borki, Borzymy, Dębe, Iły, Jadów, Kukawki, Letnisko Nowy Jadów, Myszadła, Nowinki, Nowy Jadów, Oble, Podbale, Podmyszadła, Sitne, Starowola, Strachów, Sulejów, Szewnica, Urle, Wójty, Wólka Sulejowska, Wujówka, Wyglądały, Zawiszyn (z późn. zm.) oraz w związku z art. 39 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jadów obejmującego obszary położone w obrębach ewidencyjnych: Adampol, Borki, Borzymy, Dębe, Iły, Jadów, Kukawki, Letnisko Nowy Jadów, Myszadła, Nowinki, Nowy Jadów, Oble, Podbale, Sitne, Starowola, Strachów, Sulejów, Szewnica, Urle, Wójty, Wólka Sulejowska, Wujówka, Wyglądały, Zawiszyn wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, które odbędzie się od 27 września 2021 r. do 18 października 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów, oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jadów: http://www.bip.jadow.az.pl.

                                                                                                                        

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 1 października 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów, o godz. 12.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  oraz w związku z art. 39  i art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na środowisko skutków ustaleń planu, może wnieść uwagi.

 

Uwagi do projektu planu i/lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jadów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2021 r. lub w formie elektronicznej na adres e-mail: gmina@jadow.az.pl

 

Stosownie do przepisu art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: gmina@jadow.az.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2021 r.

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi oraz na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Informuję, że szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduję się na stronie: https://gmina.jadow.az.pl w zakładce „RODO w gminie”.

                                                                                                                                                                                                      

Wójt Gminy Jadów

 

Metryka

 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2021-09-15 17:22

Metryka

 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2021-09-15 17:23

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Jadów

15.09.2021r. godz: 14:00 Sala Konferencyjna Biblioteki Publicznej w Jadowie

 
1. Rozpatrzenie skargi Pani Sandry H. na działanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jadowie.

2. Rozpatrzenie petycji złożonej przez SMEBUSINESS pod nazwą "Przygotujmy Lepszy Świat".

3. Sprawy różne.
 
Przewodniczący Komisji 
/-/ Rafał Rozpara

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-09-10 13:36

Posiedzenie Komisji Skarg.....

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-09-10 13:37
 • zmodyfikował: Magda
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-10 13:38

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Gminy Jadów

Miejsce posiedzenia: Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie ul. Jana Pawła II 17

8 września 2021r., godz: 14:00

Porządek obrad:

1. Analiza mienia komunalnego.

2. Koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych za 2020/2021 rok.

 
3. Informacja Wójta z wykonania budżetu za I półrocze 2021r.
 
4. Sprawy różne.
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu
/-/ Katarzyna Ściborowska
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-09-06 14:54

Ogłoszenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-09-06 14:55

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Sitne w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Sitne w sprawie wystąpienia
z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 17 września 2021r.
o godz. 20:00 po zebraniu wiejskim w Bibliotece w Sitnem.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 08:27

Ogłoszenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 08:28

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Szewnica w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Szewnica w sprawie wystąpienia
z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 17 września 2021r.
o godz. 18:30 po zebraniu wiejskim w Szkole
Podstawowej w Szewnicy.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 08:20

Ogłoszenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 08:20

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Dębe Małe w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Dębe Małe w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 13 września 2021r.
o godz. 19:00 po zebraniu wiejskim w Bibliotece w Urlach.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 08:15

Ogłoszenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 08:16

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Dębe Duże w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Dębe Duże w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 13 września 2021r.
o godz. 18:00 po zebraniu wiejskim w Bibliotece w Urlach.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 08:13

Ogłoszenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 08:13

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Iły w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Iły w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 13 września 2021r.
o godz. 17:00 po zebraniu wiejskim w Bibliotece w Urlach.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 08:10

Ogłoszenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 08:10

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Borzymy w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Borzymy w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 10 września 2021r.
o godz. 19:00 po zebraniu wiejskim w Bibliotece w Urlach.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 08:06

Ogłoszenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 08:06

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Urle w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Urle w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 10 września 2021r.
o godz. 18:00 po zebraniu wiejskim w Bibliotece w Urlach.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 08:01

Ogłoszenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 08:02

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Letnisko Nowy Jadów w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Letnisko Nowy Jadów w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 10 września 2021r.
o godz. 17:00 po zebraniu wiejskim w Bibliotece w Urlach.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 07:58

Ogłoszenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 07:59

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Zawiszyn w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Zawiszyn w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 8 września 2021r.
o godz. 17:30 po zebraniu wiejskim w Bibliotece w Zawiszynie.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 07:55

Ogłoszenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 07:55

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Myszadła w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Myszadła w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 6 września 2021r.
o godz. 20:00 po zebraniu wiejskim w Szkole Podstawowej w Myszadłach.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 07:49

Ogłoszenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 07:51

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Podmyszadła w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Podmyszadła w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 6 września 2021r.
o godz. 19:00 po zebraniu wiejskim w domu Sołtysa wsi.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 07:45

Ogłoszenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 07:46

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Podbale w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Podbale w sprawie wystąpienia
z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 6 września 2021r.
o godz. 18:00 po zebraniu wiejskim w domu Sołtysa wsi.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 07:41

Ogłoszenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 07:42

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Oble w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Oble w sprawie wystąpienia
z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 27 sierpnia 2021r.
o godz. 20:30 po zebraniu wiejskim w domu Sołtysa wsi.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 07:29

Ogłoszenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 07:30

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społeczne z mieszkańcami miejscowości Adampol w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Adampol w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 27 sierpnia 2021r.
o godz. 19:30 po zebraniu wiejskim w Bibliotece w Urlach.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

 

 

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 07:22

Ogłoszenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 07:23
 • zmodyfikował: Magda
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-25 07:25

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Strachów w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Strachów w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 27 sierpnia 2021r.
o godz. 18:00 po zebraniu wiejskim w ośrodku wypoczynkowym Nadliwie.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 07:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 07:17

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami msc. Nowy Jadów konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Nowy Jadów w sprawie wystąpienia
z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 25 sierpnia 2021r.
o godz. 18:30 po zebraniu wiejskim w domu sołtysa wsi.

  /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

Metryka

 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 07:00
 • zmodyfikował: Magda
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-25 07:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 07:02

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Starowola w sprawie wystąpienia
z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 25 sierpnia 2021r.
o godz. 20:00 po zebraniu wiejskim w OSP Starowola.

 

Metryka

 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2021-08-06 13:34

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena P.
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-16 12:39

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego

OBWIESZCZENIE

STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, ze zm.)  

Starosta Wołomiński

zawiadamia

o wydaniu w dniu 12 sierpnia 2021 roku dla Wójta Gminy Jadów, decyzji Nr 28pz/2021 znak: WAB.6740.14.10.2021, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej –     ul. Polnej na odcinku od ul. Kościuszki do ul. 11 Listopada – w miejscowości Jadów i Nowy Jadów”.

Działki usytuowania obiektu:

 • w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję w części (tłustym drukiem – numery działek w projektowanym pasie drogowym przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Jadów, w nawiasach – numery działek po podziale):
 • nr: 448 (448/1, 448/2), 447/3 (447/4, 447/5), 449/2 (449/3, 449/4), 450/2 (450/3, 450/4), 451/4 (451/5, 451/6), 454 (454/1, 454/2), 435 (435/1, 435/2), 456 (456/1, 456/2), 458 (458/1, 458/2), 461/2 (461/4, 461/5), 461/3 (461/6, 461/7), 464 (464/1, 464/2), 467 (467/1, 467/2), 468 (468/1, 468/2), 471 (471/1, 471/2), 472 (472/1, 472/2), 473 (473/1, 473/2), 460 (460/1, 460/2), 479/2 (479/3, 479/4), 480 (480/1, 480/2), 485/2 (485/3, 485/4), 485/1 (485/5, 485/6), 487/2 (487/3, 487/4), 487/1 (487/5, 487/6), 489 (489/1, 489/2), 495 (495/1, 495/2),  498 (498/1, 498/2), 500 (500/1, 500/2), 505 (505/1, 505/2) w obrębie 0011-Nowy Jadów, jednostka ew. 143406_2 – Jadów,
 • nr: 365 (365/1, 365/2), 388/6 (388/16, 388/17) w obrębie 0006-Jadów, jednostka ew. 143406_2 – Jadów,

 

 • w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Jadów, niepodlegające przejęciu (tłustym drukiem – numery działek w projektowanym pasie drogowym, w nawiasach - numery działek po podziale):
 • nr: 519 w obrębie 0011-Nowy Jadów, jednostka ew. 143406_2 – Jadów,
 • nr: 388/7, 388/11 (388/14, 388/15) w obrębie 0006-Jadów, jednostka ew. 143406_2 – Jadów.

 

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu, innych dróg publicznych oraz urządzeń wodnych i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz zjazdów  niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu, innych dróg publicznych oraz urządzeń wodnych i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz zjazdów, w nawiasach – numery działek po podziale):

 • nr: 373, 517, 506, 491/2, 505 (505/1, 505/2), 447/3 (447/4, 447/5), 449/2 (449/3, 449/4), 450/2 (450/3, 450/4), 451/4 (451/5, 451/6), 454 (454/1, 454/2), 435 (435/1, 435/2), 456 (456/1, 456/2), 458 (458/1, 458/2), 461/2 (461/4, 461/5), 464 (464/1, 464/2), 467 (467/1, 467/2), 468 (468/1, 468/2), 471 (471/1, 471/2), 472 (472/1, 472/2), 473 (473/1, 473/2), 460 (460/1, 460/2), 479/2 (479/3, 479/4), 480 (480/1, 480/2), 485/2 (485/3, 485/4), 485/1 (485/5, 485/6), 487/2 (487/3, 487/4), 487/1 (487/5, 487/6), 489 (489/1, 489/2), 495 (495/1, 495/2),  498 (498/1, 498/2), 500 (500/1, 500/2) w obrębie 0011-Nowy Jadów, jednostka ew. 143406_2 – Jadów,
 • nr: 643, 647, 388/8, 366, 386/1, 386/3, 386/4, 388/1, 388/5, 365 (365/1, 365/2), 388/6 (388/16, 388/17), 388/11 (388/14, 388/15) w obrębie 0006-Jadów, jednostka ew. 143406_2 – Jadów.

 

Działki, na których przewidziano rozbiórkę obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem - numery działek, na których przewidziano rozbiórkę, w nawiasach - numery działek po podziale):

 • nr: 491/2, 517, 471 (471/1, 471/2), 473 (473/1, 473/2), 460 (460/1, 460/2), 480 (480/1, 480/2), 485/2 (485/3, 485/4), 487/2 (487/3, 487/4), 489 (489/1, 489/2), 495 (495/1, 495/2) w obrębie 0011-Nowy Jadów, jednostka ew. 143406_2 – Jadów,
 • nr: 647, 388/8, 388/5, 388/6 (388/16, 388/17) w obrębie 0006-Jadów, jednostka ew. 143406_2 – Jadów.

 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję - Starosty Wołomińskiego, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od dnia uznania obwieszczenia za doręczone w trybie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa (po uprzednim kontakcie telefonicznym – tel. 22 346-11-07 w godzinach przyjęć interesantów).

Metryka

 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-16 12:38

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Oble w sprawie wystąpienia
z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 19 sierpnia 2021r.
o godz. 20:00 po zebraniu wiejskim w Domu Sołtysa.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena P.
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-13 15:25
 • zmodyfikował: Magda
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-13 15:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena P.
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-13 15:27

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Wyglądały w sprawie wystąpienia
z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 19 sierpnia 2021r.
o godz. 19:00 po zebraniu wiejskim Domu Sołtysa.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena P.
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-13 15:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena P.
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-13 15:19

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Dzierżanów w sprawie wystąpienia
z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 19 sierpnia 2021r.
o godz. 18:00 po zebraniu wiejskim Domu Sołtysa.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena P.
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-13 15:09

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Wólka Sulejowska w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Wólka Sulejowska w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 23 sierpnia 2021r.
o godz. 20:00 po zebraniu wiejskim w strażnicy OSP w Wólce Sulejowskiej.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 08:33

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Nowinki w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Nowinki w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 23 sierpnia 2021r.
o godz. 18:30 po zebraniu wiejskim w Szkole Podstawowej w Nowinkach.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 08:38

Ogłoszenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 08:39

Ogłoszenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Powierża
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-25 08:34

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena P.
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-13 15:10

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Sulejów w sprawie wystąpienia
z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 18 sierpnia 2021r.
o godz. 20:00 po zebraniu wiejskim w Bibliotece Publicznej.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

Metryka

 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-13 14:53

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena P.
 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-13 14:58
 • zmodyfikował: Magda
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-13 14:59

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Wujówka w sprawie wystąpienia
z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 18 sierpnia 2021r.
o godz. 18:30 po zebraniu wiejskim w Świetlicy wiejskiej.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

Metryka

 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-13 14:41

Metryka

 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-13 14:42

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Wójty w sprawie wystąpienia
z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 16 sierpnia 2021r.
o godz. 20:00 po zebraniu wiejskim w Domu Sołtysa wsi.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

Metryka

 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-13 14:25

Metryka

 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-13 14:31

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Borki w sprawie wystąpienia
z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 16 sierpnia 2021r.
o godz. 18:30 po zebraniu wiejskim w Domu Sołtysa wsi.

/-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

 

Metryka

 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-13 13:44

Metryka

 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2021-08-06 13:34

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jadów

 

W związku z Zarządzeniem nr 42/21
Wójta Gminy Jadów z dnia 5 sierpnia 2021r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jadów konsultacji dotyczących wniosku
o nadanie statusu miasta miejscowości Jadów

ogłasza się

konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Warmiaki w sprawie wystąpienia
z wnioskiem o nadanie miejscowości Jadów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w dniu 16 sierpnia 2021r.
o godz. 17:00 po zebraniu wiejskim w Domu Sołtysa wsi.

   /-/ Dariusz Kokoszka

   Wójt Gminy Jadów

Metryka

 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-13 12:31
 • zmodyfikował: Magda
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-13 13:21

Metryka

 • opublikował: Magda
  data publikacji: 2021-08-13 13:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2021-08-05 13:34

Metryka

 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2021-08-05 13:18

Zawiadomienia i wezwania

Zawiadomienia o czynnościach wzowienia/wyznaczenia znaków /punktów granicznych oraz wezwania do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2021-07-13 09:10
 • zmodyfikował: Lidia Piotrowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-13 09:11

XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jadów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020r. poz. 713 i 1378) zwołuję XXIX Zwyczajną Sesję Rady Gminy Jadów, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021r. (środa) o godz. 13:00-tej w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie, ul. Jana Pawła II 17.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie jego ewentualnych zmian.
 3. Informacja z pracy Wójta Gminy:

3a. wydane zarządzenia;

3b. ważne spotkania i podjęte decyzje;

3c. rozstrzygnięte przetargi.

 1. Informacja z pracy stałych Komisji Rady Gminy w okresie między Sesjami
  i Przewodniczącego Rady Gminy.
 2. Informacja z pracy Rady Powiatu.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał.
 4. a) w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Jadów na rok szkolny 2021/2022;
 5. b) w sprawie stanowiska Rady Gminy Jadów odnośnie lokalizacji planowanej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Ostrołęka – Stanisławów;
 6. c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Jadów porozumienia w sprawie przystąpienia do opracowania wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru funkcjonalnego Partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny Liwca na lata 2021-2030;
 7. d) w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru funkcjonalnego Partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny Liwca na lata 2021-2030;
 8. e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2021-2024;
 9. f) w sprawie zmian w budżecie Gminy Jadów na rok 2021.
 10. Raport o stanie Gminy Jadów za 2020 rok:

7a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Jadów za rok 2020;

7b) debata nad raportem;

7c) uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Jadów.

 1. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jadów za rok 2020:

8a) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii
o przedłożonym przez Wójta Gminy Jadów sprawozdaniu z wykonania budżetu;

8b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jadów;

8c) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii
o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jadów za 2020 rok;

8d) uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Jadów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok;

8e) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jadów z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

 1. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII-ej Sesji Rady Gminy Jadów.
 2. Zapytania i wolne wnioski radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
 3. Zapytania, wolne wnioski sołtysów oraz pozostałych uczestników Sesji, udzielenie odpowiedzi.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad.

Metryka

 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2021-06-18 13:00

Metryka

 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2021-06-18 13:00

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Jadów

Data: 16.06.2021 r.

Miejsce obrad: Biblioteka Publiczna Gminy Jadów, Pl. Dreszera 17

Porządek obrad:

 1. Rozpatrzenie petycji Organizatora konkursu „Podwórko NIVEA” Xs - Events Sp. z o. o. Sp. k. z dnia 1 kwietnia 2021r.
 2. Informacja na temat tablic w miejscowości Nowy Jadów.
 3. Sprawy różne.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Tabor
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2021-06-14 14:58

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Tabor
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2021-06-14 14:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 46550
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-14 12:41:53

Banery

 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg