Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Jadów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Gminny Portal Mapowy
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • System Rada - Gmina Jadów

Kalendarium

« poprzedni miesiąclipiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: gmina.jadow.az.pl

Treść strony

Wyniki ogłoszonego naboru na stanowisko urzędnicze ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych i ochrony zdrowia (Umowa na zastępstwo)

Jadów, dnia 07.02.2023r.

I n f o r m a c j a

Burmistrza Miasta i Gminy Jadów o wyniku ogłoszonego naboru

na stanowisko: ds.  obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych i ochrony zdrowia  

w Urzędzie Miasta i Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17

Komisja Rekrutacyjna informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na ww.
stanowisko:  wybrano kandydaturę Pani Patrycji Łakus zam. Tłuszcz   

Uzasadnienie

 W ramach naboru wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy Jadów 3 oferty. Kandydatka spełniająca wymogi wykazała się niezbędną wiedzą i doświadczeniem podczas rozmowy kwalifikacyjnej, w związku z czym zdecydowano o zatrudnieniu.

                                                                                                                                                                            Burmistrz
                                                                                                                                                                              Miasta i Gminy Jadów

Dariusz Kokoszka     

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2023-02-08 16:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2023-02-08 16:39

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych i ochrony zdrowia (Umowa na zastępstwo)

Jadów, dn. 12.01.2023r.

 BURMISTRZ MIASTA I GMINY JADÓW

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych i ochrony zdrowia
(Umowa na zastępstwo)

 Nazwa i adres jednostki : Urząd Miasta i Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. nieposzlakowana opinia,
 3. wykształcenie średnie,
 4. znajomość przepisów z zakresu samorządu gminnego oraz z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
 5. umiejętność interpretowania przepisów prawa i wykorzystania ich w praktyce,
 6. umiejętność obsługi urządzeń biurowych, w tym komputera i Internetu.

Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane predyspozycje osobowościowe: zdolność analitycznego myślenia, samokontrola, komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej, konsekwencja i odpowiedzialność
  w działaniu, życzliwość,
 2. mile widziane wykształcenie wyższe,
 3. prawo jazdy kat. B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje min. :

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z rejestracją przedpoborowych
  i poborem do służby wojskowej, doręczaniem kart powołania i rozplakatowaniem obwieszczeń o stawieniu się do czynnej służby wojskowej, współdziałanie w tym zakresie z organami wojskowymi.
 2. Realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Burmistrza Miasta i Gminy zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa oraz organizacja i zabezpieczenie pracy na stanowisku kierowania Burmistrza w związku z realizacją zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.
 3. Realizacja wszelkich zadań dotyczących obrony państwa oraz Stałego Dyżuru.
 4. Prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny.
 5. Opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej.
 6. Realizacja zadań z ustawy o stanie klęski żywiołowej w tym podejmowanie działań w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub jej usunięcie na terenie Gminy.
 7. Realizacja zadań Burmistrza określonych ustawą o zarządzaniu kryzysowym.
 8. Realizacja spraw w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
 9. Realizacja zadań wynikających z przepisów o ochronie zdrowia.
 10. Prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń i zbiórek publicznych.
 11. Wykonywanie zadań z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 12. Pełnienie funkcji pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnej.
 13. Koordynowanie przekazywania dokumentów z Urzędu Miasta i Gminy do archiwum.
 14. Zastępstwo w USC podczas nieobecności Z-cy Kierownika.
 15. Pełnienie funkcji Koordynatora do spraw dostępności – zapewnienie dostępności osobom, ze szczególnymi potrzebami.

 Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca biurowa w Urzędzie Miasta i Gminy Jadów,
 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

 Wymagane dokumenty:

 1. życiorys zawodowy i list  motywacyjny,
 2. dokumenty potwierdzające staż pracy i kwalifikacje zawodowe,
 3. oświadczenie potwierdzające obywatelstwo polskie,
 4. oświadczenie, że kandydat nie był  karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw  publicznych,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
  o pracownikach samorządowych),
 8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Burmistrz Miasta i Gminy Jadów informuje, że w poprzednim miesiącu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Jadów w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 25.01.2023r. osobiście
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jadów ul. Jana Pawła II 17, w sekretariacie w godz. 800-1800 lub pocztą (decyduje data wpływu), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych i ochrony zdrowia”. Lista kandydatów dopuszczonych do dalszego etapu naboru na wolne stanowisko będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej www.gmina.jadow.az.pl.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2023-01-12 15:23
 • zmodyfikował: Lidia Piotrowska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-12 15:28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2023-01-12 15:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7219
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-08 16:40:50