Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Jadów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Gminny Portal Mapowy
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • System Rada - Gmina Jadów

Kalendarium

« poprzedni miesiąclipiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: gmina.jadow.az.pl

Treść strony

Informacja o wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko urzędnicze: informatyk

Jadów, dnia 17.05.2023r.

I n f o r m a c j a

Burmistrz Miasta i Gminy Jadów o wyniku ogłoszonego naboru

na stanowisko urzędnicze: informatyk

w Urzędzie Miasta i  Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na
 ww. stanowisko nie wybrano żadnej kandydatury.

Uzasadnienie 

Do Urzędu Miasta i Gminy Jadów nie wpłynęła żadna oferta na ww. stanowisko w związku
z powyższym nabór na wolne stanowisko urzędnicze nie został  rozstrzygnięty.

           

                                                                             Z up. BURMISTRZA    
                                                                            Miasta i Gminy Jadów  

                                                                                                                                                                                     Sławomir Miąskiewicz
                                                                                                                                                                                    Sekretarz Gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2023-05-18 15:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2023-05-18 15:39

Nabór na wolne na stanowisko urzędnicze: informatyk

Jadów, dn. 02.05.2023r.

 BURMISTRZ MIASTA I GMINY JADÓW
ogłasza nabór na wolne na stanowisko
urzędnicze: informatyk

Nazwa i adres jednostki organizującej nabór: Urząd Miasta i Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów

Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 7. wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym (minimum inżynier),

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustaw i aktów wykonawczych z zakresu samorządu terytorialnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 2. znajomość budowy, obsługi, konserwacji komputerów klasy PC, umiejętność samodzielnej diagnozy i naprawy uszkodzeń sprzętu komputerowego,
 3. dobra znajomość budowy i zarządzania sieciami komputerowymi,
 4. dobra znajomość oprogramowania narzędziowego oraz systemów operacyjnych,
 5. biegła znajomość posługiwania się aplikacjami biurowymi MS Office.
 6. co najmniej roczny staż pracy na stanowisku informatyka,
 7. prawo jazdy kat. B.
 8. mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z informatyką w jednostce samorządu terytorialnego.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje min.:

 1. Sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i konfiguracja urządzeń infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Miasta i Gminy Jadów,
 2. wykonywanie czynności zawiązanych z diagnostyką, naprawą, modernizacją i usuwaniem awarii sprzętu komputerowego w Urzędzie Miasta i Gminy Jadów,
 3. instalacja uaktualnianych wersji oprogramowania na stanowisku roboczym,
 4. konfiguracja i instalacja zakupionego nowego sprzętu komputerowego w Urzędzie Miasta i Gminy Jadów,
 5. udzielanie pomocy i prowadzenie instruktażu w zakresie posługiwania się sprzętem informatycznym i systemem operacyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy Jadów,
 6. rozwiązywanie problemów technicznych oraz logistycznych dotyczących infrastruktury informatycznej,
 7. administrowanie i zapewnianie bezpieczeństwa sieci i systemów komputerowych w Urzędzie Miasta i Gminy Jadów,
 8. sporządzanie dokumentacji od strony technicznej i użytkowej.
 9. inne prace zlecone przez Burmistrza Miasta i Gminy Jadów zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami oraz zajmowanym stanowiskiem pracy.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. praca jednozmianowa w siedzibie pracodawcy,
 2. wymiar czasu pracy wynosi 8-godzin na dobę,  przeciętnie 40 godzin w przeciętnie
  5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym,
 3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy kandydata,
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 9. kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność ( w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych),
 10. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,
 11. oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku.

Burmistrz Miasta i Gminy Jadów  informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko informatyka w Urzędzie Miasta i Gminy Jadów” należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach osobiście w  siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jadów ul. Jana  Pawła II 17, w sekretariacie w godzinach pracy urzędu lub pocztą do dnia 16 maja 2023r. do godziny 16:00 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu lub data złożenia w Urzędzie).Lista kandydatów dopuszczonych do dalszego etapu naboru na wolne stanowisko będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej www.gmina@jadow.az.pl.

 

                                                                               BURMISTRZ 
                                                                              Miasta i Gminy Jadów    

                                                                       Dariusz Stanisław Kokoszka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2023-05-04 08:51

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2023-05-04 08:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10054
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-18 15:40:05