Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Jadów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Gminny Portal Mapowy
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • System Rada - Gmina Jadów

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: gmina.jadow.az.pl

Treść strony

Wyniki ogłoszonego naboru na stanowisko urzędnicze: ds. księgowości oświatowej

Jadów, dnia 26.07.2023r

I n f o r m a c j a

Burmistrz Miasta i Gminy Jadów o wyniku ogłoszonego naboru

na stanowisko urzędnicze: ds. księgowości oświatowej

w Urzędzie Miasta i  Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17

Komisja Rekrutacyjna informuje, iż  w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrano kandydaturę Pani Elżbiety Rudnik zam. Jadów

Uzasadnienie

W ramach naboru wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy Jadów  w terminie  1 oferta, która spełnia warunki formalne, z czego do dalszego etapu wybrano 1. Po analizie dokumentów i przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatką, zdecydowano o zatrudnieniu p. Elżbiety Rudnik na ww. stanowisko. Kandydatka najbardziej spełniła oczekiwania Komisji Konkursowej.

                                                                              BURMISTRZ 
                                                                           Miasta i Gminy Jadów    

                                                                     Dariusz Stanisław Kokoszka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2023-08-08 14:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2023-08-08 14:26

Nabór na stanowisko urzędnicze: ds. księgowości oświatowej

Jadów, dn. 28.06.2023r.

                                                                    BURMISTRZ MIASTA I  GMINY  JADÓW

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: ds. księgowości oświatowej

Nazwa i adres jednostki : Urząd Miasta i Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. wykształcenie min średnie,
 5. minimum dwa lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 6. znajomość przepisów z zakresu samorządu gminnego oraz z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku (Karta Nauczyciela Ustawa o świadczeniach pieniężnych i ubezpieczenia społecznego, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych),
 7. umiejętność interpretowania przepisów prawa i wykorzystania ich w praktyce,
 8. Znajomość obsługi programów: Kadrowo-płacowy, Płatnik ZUS, PUE ZUS,
 9. umiejętność obsługi urządzeń biurowych, w tym komputera i Internetu.

Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane predyspozycje osobowościowe: zdolność analitycznego myślenia, samokontrola, komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej, konsekwencja i odpowiedzialność
  w działaniu, życzliwość,
 2. mile widziane wykształcenie wyższe, rachunkowość, ekonomia, finanse,
 3. prawo jazdy kat. B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje min. :

 1. Sporządzanie list płacy nauczycieli i obsługi oraz przygotowanie dokumentów do wypłat z poszczególnych jednostek oświatowych tj.:
  1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jadowie,
  2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach,
  3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Szewnicy,
  4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Myszadłach,
  5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowinkach.
 2. Sporządzanie poleceń przelewów, wynagrodzeń, potrąceń od poborów do Urzędu Skarbowego, ZUS, PZU, ZNP, KZP, ZFŚS i innych.
 3. Sporządzanie poleceń przelewów za rachunki i faktury dotyczące szkół.
 4. Naliczanie podatku dochodowego od umów zlecenia, prowadzenie rejestru przekazanych kwot podatku.
 5. Prowadzenie kart zasiłkowych absencji chorobowej pracowników.
 6. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką mieszkaniową z ZFŚS pracowników oświaty-uzgadnianie kartotek, pożyczek mieszkaniowych,
 7. Przeliczanie wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego (jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli).
 8. Obsługa PPK pracowników oświaty.
 9. Obsługa Programu Internet Banking.
 10. Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniach i wydawanie zgodnie z prowadzonym rejestrem.
 11. Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych:
  1. sporządzanie miesięcznych raportów RCA, RSA, RZA, DRA,
  2. sporządzanie rocznych deklaracji IWA,
  3. wystawianie Zaświadczenia Płatnika Składek-ZUS, Z-3,
  4. zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ubezpieczeń społecznych
  5. sporządzanie informacji do ZUS o rocznych przychodach emerytów i rencistów.
 12. Współpraca z Urzędem Skarbowym:
  1. sporządzanie PIT-11,
  2. sporządzanie PIT-4R,
  3. sporządzanie PIT-8AR.
 13. Współpraca z PFRON.
 14. Sporządzanie sprawozdań kwartalnych, rocznych z zatrudnienia i wynagrodzenia do Urzędu Statystycznego z poszczególnych szkół.
 15. Przygotowanie danych z wynagrodzeń niezbędnych do opracowania projektu budżetu oraz planów finansowych.
 16. Przygotowanie danych do sprawozdań Systemu Informacji Oświatowej.
 17. Przygotowywanie i opracowywanie rachunków i faktur do wypłaty, zgodnie z planem finansowym każdej jednostki.
 18. Rozliczanie funduszu socjalnego w poszczególnych placówkach oświatowych.
 19. Wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego,
  a będących w bezpośrednim związku z w/w zadaniami.
 20. Przestrzeganie zasad i wykonywanie zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jadów, które mają zastosowanie do stanowiska pracy.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca biurowa w Urzędzie Gminy Jadów,
 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys zawodowy i list  motywacyjny,
 2. dokumenty potwierdzające staż pracy i kwalifikacje zawodowe,
 3. oświadczenie potwierdzające obywatelstwo polskie,
 4. oświadczenie, że kandydat nie był  karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw  publicznych,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające zatrudnienie na stanowisku,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
  o pracownikach samorządowych),
 9. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Burmistrz Miasta i Gminy Jadów informuje, że w poprzednim miesiącu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Jadów w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 13.07.2023r. osobiście
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jadów ul. Jana Pawła II 17, w sekretariacie w godzinach pracy urzędu lub pocztą (decyduje data wpływu), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości oświatowej”. Lista kandydatów dopuszczonych do dalszego etapu naboru na wolne stanowisko będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej www. gmina.jadow.az.pl.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2023-06-28 17:37
 • zmodyfikował: Lidia Piotrowska
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-28 17:44

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2023-06-28 17:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13016
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-08-08 14:27:08