Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Jadów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Gminny Portal Mapowy
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • System Rada - Gmina Jadów

Kalendarium

« poprzedni miesiącpaździernik 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: gmina.jadow.az.pl

Treść strony

Wyniki ogłoszonego naboru na stanowisko urzędnicze ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych i ochrony zdrowia (Umowa na zastępstwo)

Jadów, dnia 01.06.2023r

I n f o r m a c j a

Burmistrz Miasta i Gminy Jadów o wyniku ogłoszonego naboru

na stanowisko: ds.  obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych i ochrony zdrowia   

w Urzędzie Miasta i Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17

 Komisja Rekrutacyjna informuje, iż  w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko nie wybrano żadnej kandydatury.  

Uzasadnienie

 Do Urzędu Miasta i Gminy Jadów wpłynęły w terminie 2 oferty na ww. stanowisko, które nie spełniały oczekiwań Komisji, w związku z czym nabór na ww. stanowisko nie został rozstrzygnięty.

                                                                                                                     BURMISTRZ 
                                                                                                                        Miasta i Gminy Jadów    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Dariusz Stanisław Kokoszka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2023-06-01 13:44

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2023-06-01 13:44

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych i ochrony zdrowia (Umowa na zastępstwo)

Jadów, dn. 04.05.2023r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY JADÓW

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych i ochrony zdrowia
(Umowa na zastępstwo)

Nazwa i adres jednostki : Urząd Miasta i Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. wykształcenie średnie,
 5. znajomość przepisów z zakresu samorządu gminnego oraz z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
 6. umiejętność interpretowania przepisów prawa i wykorzystania ich w praktyce,
 7. umiejętność obsługi urządzeń biurowych, w tym komputera i Internetu.

Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane predyspozycje osobowościowe: zdolność analitycznego myślenia, samokontrola, komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej, konsekwencja i odpowiedzialność
  w działaniu, życzliwość,
 2. mile widziane wykształcenie wyższe,
 3. prawo jazdy kat. B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje min. :

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z rejestracją przedpoborowych
  i poborem do służby wojskowej, doręczaniem kart powołania i rozplakatowaniem obwieszczeń o stawieniu się do czynnej służby wojskowej, współdziałanie w tym zakresie z organami wojskowymi.
 2. Realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Burmistrza Miasta i Gminy zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa oraz organizacja i zabezpieczenie pracy na stanowisku kierowania Burmistrza w związku z realizacją zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.
 3. Realizacja wszelkich zadań dotyczących obrony państwa oraz Stałego Dyżuru.
 4. Prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny.
 5. Opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej.
 6. Realizacja zadań z ustawy o stanie klęski żywiołowej w tym podejmowanie działań w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub jej usunięcie na terenie Gminy.
 7. Realizacja zadań Burmistrza określonych ustawą o zarządzaniu kryzysowym.
 8. Realizacja spraw w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
 9. Realizacja zadań wynikających z przepisów o ochronie zdrowia.
 10. Prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń i zbiórek publicznych.
 11. Wykonywanie zadań z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 12. Pełnienie funkcji pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnej.
 13. Koordynowanie przekazywania dokumentów z Urzędu Miasta i Gminy do archiwum.
 14. Pełnienie funkcji Koordynatora do spraw dostępności – zapewnienie dostępności osobom, ze szczególnymi potrzebami.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. praca jednozmianowa w siedzibie pracodawcy,
 2. wymiar czasu pracy wynosi 8-godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym,
 3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys zawodowy i list  motywacyjny,
 2. dokumenty potwierdzające staż pracy i kwalifikacje zawodowe,
 3. oświadczenie potwierdzające obywatelstwo polskie,
 4. oświadczenie, że kandydat nie był  karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw  publicznych,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
  o pracownikach samorządowych),
 8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Burmistrz Miasta i Gminy Jadów informuje, że w poprzednim miesiącu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Jadów w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 18.05.2023r. osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jadów ul. Jana Pawła II 17, w sekretariacie w godz. 800-1600 lub pocztą (decyduje data wpływu), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych i ochrony zdrowia”. Lista kandydatów dopuszczonych do dalszego etapu naboru na wolne stanowisko będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej www.gmina.jadow.az.pl.

                                                                                 BURMISTRZ 
                                                                             Miasta i Gminy Jadów
                                                                                   Dariusz Stanisław Kokoszka    

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2023-05-04 15:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2023-05-04 15:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 825
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-01 13:45:43