Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Jadów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Gminny Portal Mapowy
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • System Rada - Gmina Jadów

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: gmina.jadow.az.pl

Treść strony

Wyniki ogłoszonego naboru na stanowisko urzędnicze Urząd Stanu Cywilnego

Jadów, dnia 22.02.2022r.

 

I n f o r m a c j a

o wyniku ogłoszonego naboru

na stanowisko urzędnicze Urząd Stanu Cywilnego

Komisja Rekrutacyjna informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na
ww. stanowisko wybrano kandydaturę Pani Eweliny Czerwińskiej.  

Uzasadnienie

Do Urzędu Gminy Jadów wpłynęły w terminie 2 oferty, z których tylko jedna spełniała warunki formalne. Wybrany kandydat posiada niezbędną wiedzę i znajomość przepisów USC. Po analizie dokumentów i przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem, zdecydowano o zatrudnieniu p. Eweliny Czerwińskiej  na ww. stanowisku.

/-/ Dariusz Kokoszka

  Wójt Gminy Jadów

Metryka

 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2022-02-22 16:13

Metryka

 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2022-02-22 16:14

Nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Stanu Cywilnego

Jadów dn. 25.01.2021r.

 

WÓJT  GMINY  JADÓW

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Stanu Cywilnego

Nazwa i adres jednostki : Urząd Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 3. osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. wykształcenie:
 • magisterskie studia prawnicze lub administracyjne lub,
 • dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji;
 1. co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów z zakresu samorządu gminnego oraz z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
 2. mile widziane doświadczenie na stanowisku urzędniczym,
 3. umiejętność interpretowania przepisów prawa i wykorzystania ich w praktyce,
 4. bardzo dobra obsługa urządzeń biurowych, w tym komputera i Internetu.
 5. zdolność analitycznego myślenia, samokontrola, komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej, konsekwencja i odpowiedzialność w działaniu, życzliwość,
 6. prawo jazdy kat. B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje min. :

1.Urząd Stanu Cywilnego :

 • wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, prowadzenie ewidencji wydanych odpisów wraz
  z ewidencją pobranej opłaty skarbowej,
 • wydawanie zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,
 • udzielanie ślubów cywilnych.
 1.  dowody osobiste i ewidencja ludności :
  • prowadzenie ewidencji ludności
  • wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu,
  • wydawanie poświadczeń aktualnego zamieszkania na pobyt stały i czasowy,
  • udzielanie właściwym dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci w wieku od 3 do 18 lat,
  • współpraca z organami policji w zakresie przeprowadzania kontroli dyscypliny meldunkowej,
  • współpraca z urzędami gmin, urzędami stanu cywilnego i organami policji w zakresie ruchu ludności i przestrzegania dyscypliny meldunkowej,
  • wydawanie i obsługa dowodów osobistych

przygotowywanie projektów decyzji w wpisie lub odmowie wpisu do rejestru na wniosek,

 • zawiadamianie o dokonywanym wpisie właściwego urzędu gminy.

3.Zastępowanie podczas nieobecności pracownika ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw wojskowych oraz ds. archiwum i ochrony zdrowia.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia,
 • praca biurowa w Urzędzie Gminy Jadów,
 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 2. życiorys (CV) i list  motywacyjny,
 3. kopia dokumentów potwierdzających staż pracy i kwalifikacje zawodowe,
 4. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowodu osobistego),
 6. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie, ze kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
  o pracownikach samorządowych).

Wójt Gminy Jadów informuje, że w poprzednim miesiącu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Jadów w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 10.02.2022r. osobiście
w siedzibie Urzędu Gminy Jadów ul. Jana Pawła II 17, w sekretariacie do godz. 1400 lub pocztą (decyduje data wpływu), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w USC”. Kandydaci spełniający warunki formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o miejscu i dacie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej www.gmina.jadow.az.pl.

 

  Wójt Gminy Jadów

/-/ Dariusz Kokoszka

 

 
 
 
 

 

Metryka

 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2022-01-26 16:49
 • zmodyfikował: Lidia Piotrowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-26 17:01

Metryka

 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2022-01-26 16:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20786
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-25 12:33:06