Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Jadów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Gminny Portal Mapowy
  • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • System Rada - Gmina Jadów

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: gmina.jadow.az.pl

Treść strony

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego, WI-I.7840.4.3.2022.JK

Warszawa,

09 marca 2022 r.

WI-I.7840.4.3.2022.JK

O B W I E S Z C Z E N I E     W O J E W O D Y      M A Z O W I E C K I E G O

Działając na podstawie art. 10 ust. 1, w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o   przygotowaniu   i   realizacji   strategicznych   inwestycji   w   zakresie   sieci   przesyłowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 428), art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) niniejszym zawiadamia się, że w dniu 4 marca 2022 r. została wydana decyzja Nr 179/SAAB/2022 Wojewody Mazowieckiego o pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej:

inwestor:   Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna

inwestycja: „budowa linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów. Część 6: budowa stanowisk

słupowych oraz montaż przewodów na terenie gmin Zabrodzie i Jadów”

Adres zamierzenia inwestycyjnego:

województwo mazowieckie,

powiat: wyszkowski, gmina: Zabrodzie jed. ew. nr 143506_2

obręb 0003 Basinów, działki ew. nr: 187, 19/3, 19/6, 199, 20, 203, 209/1, 210, 211, 285, 286, 287,

288, 289, 290, 291, 322, 323, 325, 328, 329, 330, 397, 4/1, 4/3, 5

powiat: wołomiński, gmina: Jadów jed. ew. nr 143406_2

obręb 0003 Borzymy, działki ew. nr: 1025, 993/4

obręb 0004 Dębe,  działki ew. nr: 16, 2, 3, 4, 42, 43, 440, 442, 443, 444, 446, 447, 46, 47, 499, 5,

500, 501, 503, 51, 52, 527, 535, 536, 538, 539, 540, 543, 547, 548, 549, 551, 552, 553, 554, 555,

556, 557, 558, 6, 8, 9

obręb 0007 Kukawki, działki ew. nr: 2, 259, 3, 336, 337, 338, 340, 363, 4, 644, 645, 646, 647, 648,

727, 742, 743, 791, 793, 794, 795, 796

obręb 0013 Oble,  działki ew. nr: 31, 34, 37, 38, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 73, 74, 8,

89, 91, 92, 93, 94

obręb 0019 Sulejów, działki ew. nr: 642, 658, 659/1, 659/2, 659/3, 660, 661, 714/2, 718, 719, 720,

721, 722, 723, 724

obręb 0024 Wujówka,  działki ew. nr: 116, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 250,

251, 276, 277, 333, 383, 384, 385, 399, 400, 401, 402, 448, 461, 462, 463, 464, 465, 475, 476, 477,

478, 479, 480, 481, 482, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 514

Obszar oddziaływania planowanej inwestycji:

województwo mazowieckie

powiat: wyszkowski, gmina: Zabrodzie jed. ew. nr 143506_2

obręb 0003 Basinów, działki ew. nr: 105, 284, 332, 90, 200, 292, 44, 91, 212, 321, 6, 92, 283, 331,

88, 93

powiat: wołomiński, gmina: Jadów jed. ew. nr 143406_2

obręb 0004 Dębe, działki ew. nr: 13, 441, 498, 506, 559, 68, 14, 445, 502, 53, 560, 77/2, 44/1, 448,

504, 533, 561, 44/2, 449, 505, 537, 562,

obręb 0007 Kukawki, działki ew. nr: 569, 649, 741, 1, 260, 792,

obręb 0013 Oble, działki ew. nr: 35, 67, 72, 88, 36, 68, 85, 95, 39, 69, 86, 96, 63, 70, 87, 97,

obręb 0019 Sulejów, działki ew. nr: 643, 644, 645, 646, 647, 726/2, 662, 738, 717, 775, 725, 777

obręb 0020 Szewnica, działki ew. nr: 49, 53, 80, 50, 54, 51, 55, 52, 56

obręb 0024 Wujówka, działki ew. nr: 280, 403, 459, 472, 484, 195, 331, 456, 460, 473, 485, 278,

382, 457, 466, 474, 279, 398, 458, 467, 483

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie, do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o jej wydaniu.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 7 POK, w godzinach 13:00-16:00 – pon., 8:00-12:00 – czw.) po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nie umówione nie będą obsługiwane. Informacja w sprawach będzie ponadto udzielania telefonicznie w poniedziałek w godz.13:00 - 16:00 lub w czwartek w godz. 8:00 - 12:00 pod nr 22 695-66-48. Informacja ta ma na celu jedynie przedstawienie aktualnego stanu postępowania. Podczas rozmowy strony nie uzyskają informacji o planowanym terminie zakończenia postępowania.

Treść decyzji zostanie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tutejszego urzędu od dnia 18 marca 2022 r. do dnia 1 kwietnia 2022 r.

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane - art. 25 ust. 2 ustawy.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie w urzędzie wojewódzkim.

Odwołanie od wydanej w sprawie decyzji administracyjnej, powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy.

Data publicznego obwieszczenia: 18 marca 2022 r.

 

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Aleksandra Krzoska Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Metryka

  • opublikował: Lidia Piotrowska
    data publikacji: 2022-03-18 09:30

Metryka

  • opublikował: Lidia Piotrowska
    data publikacji: 2022-03-18 09:31

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15406
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-18 09:32:21