Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Jadów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Gminny Portal Mapowy
  • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • System Rada - Gmina Jadów

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: gmina.jadow.az.pl

Treść strony

Warszawa, 20 września 2022 r.

GENERALNY DYREKTOR

OCHRONY SRODOWISKA

DOOŚ—WDŚZIL.420.34.2021.KM/SO.18

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 §l oraz aft. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z  2021  r.  poz.  735,  ze  zm.),  dalej Kpa, w związku  z art.  74  ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 x. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa    w    ochronie    środowiska    oraz    o    ocenach    oddziaływania    na    środowisko (Dz. L’. z 2022 r. poz. 1029, ze zm.), dalej ustawa ooś,  zawiadamiam,  ze  w  prowadzonym postpowaniu  odwoławczym  od  decyzji  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w Warszawie, z dnia 30 sierpnia 2021 r., znak: WOOS-II.420.117.2020.JK.27, określającej środowiskowe uwarunkowania  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na  budowę  linii  elektronicznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów – z zadania inwestycyjnego: Budowa linii 400 kV  Ostrołęka - Stanisławów oraz m budowa stacji 400 kV Stanisławów i stacji 400 /220 /110 /kV Ostrołęka (etap II), zgromadzony został cały materiał dowodowy.

Równocześnie informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami spawy, a przed wydaniem decyzji kończącej postpowanie wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Materiał dowodowy dostępny będzie w siedzibie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, mieszczącej się w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54, w dniach roboczych w godzinach   10.00-14.00,   po   uprzednim    uzgodnieniu    terminu    pod    numerem    telefonu 22 369 21 05. Decyzja kończąca przedmiotowe postpowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

Upubliczniono  w dniach: od................................. do

Pieczęć urzędu i podpis:

 

Art. 10 § 1 Kpa Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Art. 41 Kpa $ 1. W toku postpowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. § 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Art. 49 § 1 Kpa Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej  może  nastąpić  w formie  publicznego  obwieszczenia, w innej  formie  publicznego  ogłoszenia  zwyczajowo  przyjętej  w danej miejscowości lub przez udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
Art. 74 ust. 3 ustawy ooś Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postpowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Patryk Przychodzki
    data wytworzenia: 2022-09-23
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2022-09-23 11:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5344
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-23 11:43:07