Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Jadów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Gminny Portal Mapowy
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • System Rada - Gmina Jadów

Kalendarium

« poprzedni miesiąclipiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: gmina.jadow.az.pl

Treść strony

REFERAT BUDŻETOWO-FINANSOWY

Kierownik Referatu Budżetowo-Finansowego
Barbara Wójcik

parter, pokój nr 15
tel. 25 785 44 01
e-mail: barbara.wojcik@jadow.az.pl

 

Do zadań Referatu Budżetowo -  Finansowego  należy w szczególności:

1)  przygotowywanie propozycji projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych dotyczących w szczególności:

a)  podatku od nieruchomości,

b)  podatku rolnego,

c)  podatku leśnego,

d)  podatku od środków transportowych;

2)  prowadzenie ewidencji podatników podatków wymienionych w pkt 1 w oparciu o deklaracje, informacje podatkowe, ewidencję gruntów oraz inne dokumenty

3)  prowadzenie kontroli u podatnika zgodności i prawidłowości składanych deklaracji i wykazów;

4)  dokonywanie wymiarów podatków i opłat lokalnych poprzez przygotowanie decyzji;

5)  prowadzenie ewidencji wniosków podatników o zastosowanie ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym;

6)  prowadzenie ewidencji wniosków podatników o zastosowanie ulg w zapłacie podatków tj. umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie   na raty oraz przygotowywanie decyzji w tych sprawach;

7)  prowadzenie ewidencji wniosków z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa oraz przygotowanie rozstrzygnięć w tych sprawach;

8)  prowadzenie ewidencji gospodarstw rolnych;

9)  współdziałanie z rolnikami w szczególności w zakresie ubezpieczeń społecznych rolników;

10)  współdziałanie z KRUS i Radą Rolników w zakresie ubezpieczeń społecznych rolników;

11)  prowadzenie rachunkowości w zakresie poboru i rozliczania podatków, opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetu gminy;

12)  naliczanie, pobieranie i ewidencjonowanie opłaty skarbowej i stosowanie w praktyce ustawy o opłacie skarbowej;

13)  prowadzenie windykacji podatków i opłat lokalnych oraz innych należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej, na rzecz Gminy;

14)  prowadzenie obsługi kasowej Gminy i Urzędu;

15)  prowadzenie rachunkowości budżetowej Gminy i Urzędu;

16) prowadzenie ewidencji środków trwałych Gminy i Urzędu oraz druków ścisłego zarachowania;

17)  przyjmowanie sprawozdań budżetowych od jednostek organizacyjnych, ich kontrola i sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami;

18)  prowadzenie ewidencji i spraw związanych z udzielonymi i otrzymanymi pożyczkami, kredytami, poręczeniami i gwarancjami;

19)  prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie funduszu celowego - Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

20)  współpraca z komornikiem sądowym i skarbowym przy dochodzeniu należności podatkowych
i niepodatkowych Gminy;

21)  prowadzenie rozliczeń publiczno - prawnych (w szczególności: podatek VAT, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz PFRON), sporządzanie
i przesyłanie deklaracji do odpowiednich instytucji;

22)  prowadzenie obsługi finansowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej;

23)  prowadzenie obsługi finansowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu;

24)  sporządzanie list płac, rozliczanie umów zlecenia;

25)  sporządzanie list wypłat dla pracowników, którym przyznano ryczałty komunikacyjne;

26)  dokonywanie wypłat diet;

27)  wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków dla celów emerytalno - rentowych pracowników oraz zlikwidowanych jednostek organizacyjnych Gminy;

28)  wystawianie interesantom zaświadczeń:

a)   o stanie majątkowym,

b)   o nie zaleganiu w podatkach,

c)  stwierdzające stan zaległości podatkowej wobec Gminy;          

29)  powadzenie spraw związanych z:

a) pomocą publiczną dla przedsiębiorców oraz współpraca z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

b) przestrzeganiem tajemnicy skarbowej;

30)  przyjmowanie i dokonywanie zwrotów depozytów, zabezpieczeń gwarancyjnych, wadiów;

31)  rozliczanie delegacji służbowych i pobranych zaliczek;

32)  prowadzenie rachunków bankowych Gminy;

33)  rozliczanie inwentaryzacji;

34)  prowadzenie obsługi finansowo – księgowej instytucji kultury;

35) prowadzenie scentralizowanej obsługi finansowo – księgowej w oparciu o jednostkowe budżety poszczególnych placówek oświatowych a w szczególności:

a) obsługa finansowo-księgowa placówek oświatowych, dokonywanie wypłat wynagrodzeń i innych należności oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,

b) sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań rzeczowych, zatrudniania, wynagrodzeń oraz innych sprawozdań analityczno-statystycznych,

c) opracowywanie projektów zbiorczych planów dochodów i wydatków w oparciu o wytyczne Wójta oraz projektów planów przedstawionych przez dyrektorów placówek oświatowych,

d) rozliczanie prac administracyjno-gospodarczych oraz realizacji remontów i konserwacji budynków w obsługiwanych placówkach oświatowych,

e) prowadzenie ewidencji syntetyczno-analitycznej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych, zgodnie z przepisami o rachunkowości,

f) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz scentralizowanego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w zakresie pomocy mieszkaniowej,

g) prowadzenie kasy, 

j) finansowanie, nadzorowanie i rozliczanie konserwacji i remontów obiektów oświatowych,

k) koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych placówek oświatowych.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Olga Siuchta
  data wytworzenia: 2017-11-14
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2017-11-14 12:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-24 15:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 47331
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-24 15:25:45