Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Jadów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Gminny Portal Mapowy
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • System Rada - Gmina Jadów

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: gmina.jadow.az.pl

Treść strony

Wyniki ogłoszonego naboru na stanowisko urzędnicze: ewidencja ludności

Jadów, dnia 13.06.2023r

I n f o r m a c j a

Burmistrz Miasta i Gminy Jadów o wyniku ogłoszonego naboru

na stanowisko urzędnicze: ewidencja ludności

w Urzędzie Miasta i  Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17

Komisja Rekrutacyjna informuje, iż  w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrano kandydaturę Pani Weroniki Pietrak. zam. Ostrówek.

Uzasadnienie

W ramach naboru wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy Jadów  w terminie  7 ofert, które spełniały warunki formalne, z czego do dalszego etapu wybrano 7. Po analizie dokumentów i przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych z kandydatami, zdecydowano o zatrudnieniu p. Weroniki Pietrak na ww. stanowisko. Kandydatka najbardziej spełniła oczekiwania Komisji Konkursowej.

                                                                             BURMISTRZ            
                                                                           Miasta i Gminy Jadów    

                                                                      Dariusz Stanisław Kokoszka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2023-06-15 09:08
 • zmodyfikował: Lidia Piotrowska
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-15 15:03

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2023-06-15 09:09

Nabór na stanowisko urzędnicze: Ewidencja Ludności

Jadów dn. 04.05.2023r.

BURMISTRZ MIASTA I  GMINY  JADÓW

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

Ewidencja Ludności

Nazwa i adres jednostki : Urząd Miasta i Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 3. osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. wykształcenie: min średnie.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów z zakresu samorządu gminnego oraz z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
 2. mile widziane wykształcenie wyższe,
 3. mile widziane doświadczenie na stanowisku urzędniczym,
 4. umiejętność interpretowania przepisów prawa i wykorzystania ich w praktyce,
 5. bardzo dobra obsługa urządzeń biurowych, w tym komputera i Internetu.
 6. zdolność analitycznego myślenia, samokontrola, komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej, konsekwencja i odpowiedzialność w działaniu, życzliwość,
 7. prawo jazdy kat. B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje min. :

 1.  ewidencja ludności :
  • prowadzenie ewidencji ludności
  • wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu,
  • wydawanie poświadczeń aktualnego zamieszkania na pobyt stały i czasowy,
  • udzielanie właściwym dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci w wieku od 3 do 18 lat,
  • współpraca z organami policji w zakresie przeprowadzania kontroli dyscypliny meldunkowej,
  • współpraca z urzędami gmin, urzędami stanu cywilnego i organami policji w zakresie ruchu ludności i przestrzegania dyscypliny meldunkowej,
  • przygotowywanie projektów decyzji w wpisie lub odmowie wpisu do rejestru na wniosek,
  • zawiadamianie o dokonywanym wpisie właściwego urzędu gminy.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. praca jednozmianowa w siedzibie pracodawcy,
 2. wymiar czasu pracy wynosi 8-godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym,
 3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 2. życiorys (CV) i list  motywacyjny,
 3. kopia dokumentów potwierdzających staż pracy i kwalifikacje zawodowe,
 4. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowodu osobistego),
 6. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie, ze kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
  o pracownikach samorządowych).

Burmistrz Miasta i Gminy Jadów informuje, że w poprzednim miesiącu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Jadów w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 18.05.2023r. osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jadów ul. Jana Pawła II 17, w sekretariacie do godz. 1600 lub pocztą (decyduje data wpływu), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Ewidencja Ludności”. Kandydaci spełniający warunki formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o miejscu i dacie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej www.gmina.jadow.az.pl.

                                                                                                                                     BURMISTRZ 
                                                                                                                              Miasta i Gminy Jadów    

                                                                                                                         Dariusz Stanisław Kokoszka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2023-05-04 15:51

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2023-05-04 15:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4325
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-15 15:05:52