Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Jadów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Gminny Portal Mapowy
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • System Rada - Gmina Jadów

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: gmina.jadow.az.pl

Treść strony

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie, LU.ZUZ.2.4211.8.2023.MK

Sokołów Podlaski, dnia  28 czerwca 2023 r.

LU.ZUZ.2.4211.8.2023.MK

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

                Działając na podstawie art. 61, art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie,

zawiadamia

że w związku ze złożonym wnioskiem, wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie potwierdzenia w drodze decyzji, przejęcia przez następcę prawnego praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z rzeki Osownica do celów zasilania stawów rybnych obiekt „Jadów”, zlokalizowanych na działkach nr ew. 658/2, 659, 663 i 664 obr. Jadów; odprowadzanie wód z obiektów hodowli ryb innych niż łososiowate, zlokalizowanych na ww. działkach, poprzez istniejące mnichy spustowe, do wód powierzchniowych, tj. do rzeki Osownica oraz rzeki Kobylanka oraz piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Osownica za pomocą jazu betonowego, usytuowanego w km 9+235 rzeki, o świetle 5,3 m, udzielonego decyzją Starosty Wołomińskiego z dnia 21 lutego 2014 r. Nr 87/14 znak: WOŚ-6227-5/09 WOŚ.6341.142.2011, osobom fizycznym.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem, przed wydaniem decyzji, stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 14 dni od daty dokonania niniejszego zawiadomienia. Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie, tj. od dnia ………………………………..

                Zapoznanie się z materiałami posiadanymi przez organ oraz złożenie osobistych wyjaśnień możliwe będzie w godzinach pracy Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim tj. 800 – 1600 i w jego siedzibie, przy ul. Repkowskiej 49, 08-300 Sokołów Podlaski, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. 

Po upływie opisanego powyżej terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

Sprawę prowadzi Martyna Kamińska, tel.  (25) 781 66 88.

Działając na podstawie art. 36 § 1 Kpa, zawiadamiam o określeniu terminu załatwienia sprawy – do dnia 31.07.2023 r.

                Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa, do terminów określonych w przepisach określających terminy załatwienia sprawy, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonej czynności, okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie, zawierające uzasadnienie należy kierować do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie PGW Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2023-07-04 15:58

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2023-07-04 15:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4811
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-04 16:00:01