Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Jadów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Gminny Portal Mapowy
  • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • System Rada - Gmina Jadów

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: gmina.jadow.az.pl

Treść strony

 

Jadów, dnia 25 marca 2024 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jadów obejmującego obszary położone w obrębach ewidencyjnych: Adampol, Borki, Borzymy, Dębe, Iły, Jadów, Kukawki, Letnisko Nowy Jadów, Myszadła, Nowinki, Nowy Jadów, Oble, Podbale, Sitne, Starowola, Strachów, Sulejów, Szewnica, Urle, Wójty, Wólka Sulejowska, Wujówka, Wyglądały, Zawiszyn

– ETAP C

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem

 

          Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 977 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.), w związku z art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1688) oraz uchwały Nr XXV/250/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jadów obejmującego obszary położone w obrębach ewidencyjnych: Adampol, Borki, Borzymy, Dębe, Iły, Jadów, Kukawki, Letnisko Nowy Jadów, Myszadła, Nowinki, Nowy Jadów, Oble, Podbale, Sitne, Starowola, Strachów, Sulejów, Szewnica, Urle, Wójty, Wólka Sulejowska, Wujówka, Wyglądały, Zawiszyn (z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu – etap C, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem, w dniach od 8 kwietnia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów, w pokoju nr 20, w godzinach pracy Urzędu oraz o publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Jadów www.bip.jadow.az.pl.

          Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się dnia 24 kwietnia 2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów, w pokoju nr 25 o godz. 1200 .

          Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  oraz w związku z art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na środowisko skutków ustaleń planu, może wnieść uwagi.

          Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@jadow.az.pl lub za pomocą platformy ePUAP, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2024 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnoszącego, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny – mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).

          Stosownie do przepisu art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2024 r.

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi oraz na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Informuję, że szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej http://gmina.jadow.az.pl w zakładce RODO w gminie.        

 

                                                                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Jadów

                                                                                                                                                     /-/ Dariusz Stanisław Kokoszka                                                                                                                                                          

 

 

Rozdzielnik:                                                                                                                                                    

  1. http://www.bip.jadow.az.pl

Prognoza odziaływania na środowsko

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14781
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-08 09:54:24