Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Jadów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Gminny Portal Mapowy
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • System Rada - Gmina Jadów

Kalendarium

« poprzedni miesiąclipiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: gmina.jadow.az.pl

Treść strony

Wyniki ogłoszonego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Stanu Cywilnego

Jadów, dnia 27.09.2023r

I n f o r m a c j a

Burmistrz Miasta i Gminy Jadów o wyniku ogłoszonego naboru

na stanowisko urzędnicze: w Urzędzie Stanu Cywilnego

Urzędu Miasta i  Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17

Komisja Rekrutacyjna informuje, iż  w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrano kandydaturę Pani Sylwii Podoleckiej - Iwańskiej zam. Brańszczyk

Uzasadnienie

 W ramach naboru wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy Jadów  w terminie  2 oferty, które spełniały warunki formalne, z czego do dalszego etapu wybrano 2. Po analizie dokumentów i przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatami, zdecydowano o zatrudnieniu p. Sylwii Podoleckiej - Iwańskiej na ww. stanowisko. Kandydatka najbardziej spełniła oczekiwania Komisji Konkursowej.

                                                                                 BURMISTRZ 
                                                                           Miasta i Gminy Jadów    

                                                                     Dariusz Stanisław Kokoszka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2023-09-28 14:34

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2023-09-28 14:34

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Stanu Cywilnego

Jadów dn. 01.09.2023r.

BURMISTRZ MIASTA I  GMINY  JADÓW

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Stanu Cywilnego

 

 Nazwa i adres jednostki : Urząd Miasta i Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 3. osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. wykształcenie:
 • magisterskie studia prawnicze lub administracyjne lub,
 • dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji;

      5. co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w     służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów z zakresu samorządu gminnego oraz z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
 2. mile widziane doświadczenie na stanowisku urzędniczym,
 3. umiejętność interpretowania przepisów prawa i wykorzystania ich w praktyce,
 4. bardzo dobra obsługa urządzeń biurowych, w tym komputera i Internetu.
 1. zdolność analitycznego myślenia, samokontrola, komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej, konsekwencja i odpowiedzialność w działaniu, życzliwość,
 2. prawo jazdy kat. B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje min. :

    1.Urząd Stanu Cywilnego :

 • wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, prowadzenie ewidencji wydanych odpisów wraz
  z ewidencją pobranej opłaty skarbowej,
 • wydawanie zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,
 • udzielanie ślubów cywilnych.
 1.  dowody osobiste i ewidencja ludności :
  • prowadzenie ewidencji ludności
  • wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu,
  • wydawanie poświadczeń aktualnego zamieszkania na pobyt stały i czasowy,
  • udzielanie właściwym dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci w wieku od 3 do 18 lat,
  • współpraca z organami policji w zakresie przeprowadzania kontroli dyscypliny meldunkowej,
  • współpraca z urzędami gmin, urzędami stanu cywilnego i organami policji w zakresie ruchu ludności i przestrzegania dyscypliny meldunkowej,
  • wydawanie i obsługa dowodów osobistych

          przygotowywanie projektów decyzji w wpisie lub odmowie wpisu do rejestru na wniosek,

 • zawiadamianie o dokonywanym wpisie właściwego urzędu gminy.

        3.Zastępowanie podczas nieobecności pracownika ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw wojskowych oraz ds. archiwum i ochrony zdrowia.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia,
 • praca biurowa w Urzędzie Miasta i Gminy Jadów,
 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

 Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 2. życiorys (CV) i list  motywacyjny,
 3. kopia dokumentów potwierdzających staż pracy i kwalifikacje zawodowe,
 4. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowodu osobistego),
 6. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie, ze kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
  o pracownikach samorządowych).

Burmistrz Miasta i Gminy Jadów informuje, że w poprzednim miesiącu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Jadów w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 12.09.2023r. osobiście w siedzibie Urzędu  Miasta i Gminy Jadów ul. Jana Pawła II 17, w sekretariacie do godz. 1600 lub pocztą (decyduje data wpływu), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w USC”. Kandydaci spełniający warunki formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o miejscu i dacie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej https://gmina.jadow.az.pl/  

Burmistrz Miasta i Gminy Jadów

        /-/ Dariusz Kokoszka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2023-09-01 11:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2023-09-01 11:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5560
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-28 14:35:51