Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Jadów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Gminny Portal Mapowy
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • System Rada - Gmina Jadów

Kalendarium

« poprzedni miesiącpaździernik 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: gmina.jadow.az.pl

Treść strony

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA, GSR.6220.3.2023.MW

GSR.6220.3.2023.MW

Jadów, dnia 20.04.2023r.

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000, z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października  2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022r. poz. 1029, z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

że na wniosek Gminy Jadów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla miasta i gminy Jadów wraz z infrastrukturą techniczną, poprzez zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków z przepustowości (Qd)śr=460m3/d do przepustowości  (Qd)śr=650 m3/d”.

W związku z powyższym informuje się, że:

 • stroną postępowania w sprawie jest podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w odległości 100m od granic terenu na którym będzie realizowane przedsięwzięcie;
 • osoby, którym przysługuje status strony w prowadzonym postępowaniu mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz do zgłaszania żądań;
 • z dokumentacją przedmiotowego postępowania zgromadzoną w aktach sprawy 6220.3.2023.MW można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów, pok. Nr 21 (w/w adres jest jednocześnie miejscem składania uwag i wniosków);
 • w związku z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Miasta i Gminy Jadów wystąpi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko;
 • zawiadomienie strony poprzez publiczne ogłoszenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2023-04-20 15:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2023-04-20 15:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 312
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-20 15:46:43