Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Jadów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Gminny Portal Mapowy
  • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • System Rada - Gmina Jadów

Kalendarium

« poprzedni miesiąclipiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: gmina.jadow.az.pl

Treść strony

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego, WI-I.747.4.14.2021.DW

Warszawa, 13 stycznia 2022 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI

WI-I.747.4.14.2021.DW

 

O B W I E S Z C Z E N I E    W O J E W O D Y   M A Z O W I E C K I E G O

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 428 ze zm.) – dalej ustawy, oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)  - dalej Kpa oraz art.  72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) niniejszym zawiadamia się, że w dniu 29 grudnia 2021 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję    Nr 138/SPEC/2021 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji:

inwestor:    Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna

inwestycja: „Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów” w zakresie budowy 8 odcinków danej linii” na działkach ewidencyjnych według poniższego zestawienia

Adres zamierzenia inwestycyjnego:

województwo mazowieckie, powiat wołomiński,

gmina Jadów, jedn. ew. 143406_2

obręb 0007 Kukawki: działki ew. nr: 1, 2, 3, 4, 363, 259, 260, 336, 337, 338, 340, 727, 569, 644,

645, 646, 647, 648, 649, 741, 742, 743, 791, 792, 793, 794, 795, 796

obręb 0003 Borzymy: działki ew. nr: 1025, 993/4

obręb 0020 Szewnica: działki ew. nr: 51, 52, 80, 49, 50, 53, 54, 55, 56

obręb 0004 Dębe: działki ew. nr: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 77/2, 44/2, 44/1, 68, 43, 16, 46, 42, 47,

52, 53, 51, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504,

505, 506, 527, 533, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 543, 547, 548, 549, 551, 552, 553, 554, 555, 556,

557, 558, 559, 560, 561, 562

obręb 0013 Oble: działki ew. nr: 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,

65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 8, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97

obręb 0019 Sulejów: działki ew. nr: 642, 643, 644, 645, 646, 647, 658, 659/1, 659/2, 659/3, 660,

661, 662, 714/2, 717, 718, 726/2, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 738, 777, 775

obręb 0024 Wujówka: działki ew. nr: 195, 514, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 198,

199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 250, 251, 276, 277, 278, 279, 280, 116, 331, 382, 383,

384, 385, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 448, 333, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465,

466, 467, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485

powiat wyszkowski

gmina Zabrodzie, jedn. ew. 143506_2

obręb 0003 Basinów: działki ew. nr: 4/1, 4/3, 5, 6, 19/6, 19/3, 20, 44, 88, 90, 91, 92, 93, 105, 199,

200, 203, 209/1, 210, 211, 212, 321, 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 332, 187, 283, 284, 285,

286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 397

 

Wydana w sprawie decyzja, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie  z  art.  10  ust.  1  ustawy  o  przygotowaniu  i  realizacji  strategicznych  inwestycji   w zakresie sieci przesyłowych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, zawiadamia się o wydaniu decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, przy czym doręczenie zawiadomienia na adres

wskazany  w katastrze nieruchomości jest  skuteczne  – art.  7 ust. 1 pkt 2 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

Treść decyzji zostanie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tutejszego urzędu od dnia 20 stycznia 2022 r. do dnia 3 lutego 2022 r.

Strona może zapoznać się z aktami postępowania na pl. Bankowym 3/5 pok. 7 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nie umówione nie będą obsługiwane.

Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi 30 min i nie może zostać przedłużony.

W jednym pokoju może przebywać tylko jedna osoba do danej sprawy.

Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania 1,5 m odległości pomiędzy osobami oraz nakaz dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania ust i nosa.

Z treścią decyzji oraz z aktami sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Od    przedmiotowej    decyzji    przysługuje    stronie    odwołanie    do    Minister    Rozwoju     i Technologii za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego.

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane - art. 25 ust. 2 ustawy.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym

nastąpiło obwieszczenie w urzędzie wojewódzkim.

Odwołanie od wydanej w sprawie decyzji administracyjnej, powinno zawierać zarzuty  odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy.

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.

Data publicznego obwieszczenia: 20 stycznia 2022 r.

z up. Wojewody Mazowieckiego Aleksandra Krzoska

Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Wydział Infrastruktury

Metryka

  • opublikował: Lidia Piotrowska
    data publikacji: 2022-02-01 14:05

Metryka

  • opublikował: Lidia Piotrowska
    data publikacji: 2022-02-01 14:20

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13224
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-01 14:21:58