Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Jadów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Gminny Portal Mapowy
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • System Rada - Gmina Jadów

Kalendarium

« poprzedni miesiąclistopad 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: gmina.jadow.az.pl

Treść strony

REFERAT ORGANIZACYJNO-SPOŁECZNY

Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego
Justyna Winnicka
parter, pokój nr 22

tel. 25 785 44 09
e-mail: justyna.winnicka@jadow.az.pl

Do zadań Referatu Organizacyjno - Społecznego należy w szczególności:
1) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu, w tym opracowywanie Regulaminu
Organizacyjnego,
2) obsługa organizacyjna spotkań, narad, obchodów świąt i uroczystości organizowanych przez
Wójta i Radę;
3) prowadzenie kancelarii urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej;
4) prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu w tym w szczególności;
a) odpowiednie przechowywanie i organizowanie niszczenia akt w sposób określony prawem,
b) przekazywanie akt do archiwum państwowego,
c) bieżąca kontrola przestrzegania stosowania instrukcji kancelaryjnej w zakresie jednolitego
rzeczowego wykazu akt,
d) przygotowywanie zmian w obowiązujących przepisach wewnętrznych dotyczących działania
archiwum i czynności kancelaryjnych;
5) realizacja zadań Gminy związanych z wyborami i referendami w tym:
a) prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,
b) współpraca z urzędnikiem wyborczym przy realizacji zadań związanych z wyborami i referendami;
6) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników Urzędu oraz przechowywanie akt osobowych pracowników;
7) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników Urzędu;
8) prowadzenie spraw kadrowych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz przechowywanie ich akt osobowych;
9) prowadzenie spraw gospodarczych Urzędu, w tym zaopatrzenie Urzędu w środki techniczne, materiały biurowe, druki, prasę, książki i wydawnictwa;
10) zabezpieczanie budynku Urzędu, w tym prowadzenie bieżących napraw i utrzymywanie czystości;
11) prowadzenie centralnych rejestrów:
a) uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta,
b) skarg i wniosków,
c) wydanych pełnomocnictw i upoważnień,
d) postanowień wydanych w trybie art. 65 Kpa;
12) prowadzenie rejestrów:
a) jednostek organizacyjnych gminy,
b) instytucji kultury,
c) porozumień;
13) organizowanie staży oraz praktyk uczniowskich i studenckich w Urzędzie;
14) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
15) prowadzenie książki kontroli Urzędu;
16) zadania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
17) sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej rady i jej komisji;
18) przyjmowanie, przesyłanie właściwym instytucjom oraz przechowywanie oświadczeń radnych i pracowników urzędu wymaganych przepisami prawa:
a) oświadczeń majątkowych,
b) oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez ich małżonków,
c) oświadczeń o umowach cywilnoprawnych zawartych przez ich małżonków,
d) informacji o zatrudnieniu małżonka;
19) prowadzenie ewidencji projektów uchwał kierowanych do rady;
20) prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady, a także postanowień, deklaracji, oświadczeń i apeli
i przekazywanie ich, po wskazaniu przez Wójta komórki bądź osoby odpowiedzialnej za wykonanie, do realizacji Referatom i jednostkom organizacyjnym Gminy;
21) prowadzenie rejestru interpelacji radnych i sprawowanie nadzoru terminowego udzielania odpowiedzi;
22) prowadzenie elektronicznej bazy rejestru aktów prawa miejscowego i umieszczanie treści tych aktów w Biuletynie Informacji Publicznej;
23) organizowanie i przeprowadzanie konsultacji społecznych, zgodnie z ustaleniami Rady i Wójta;
24) udostępnianie informacji publicznej w zakresie dostępu do dokumentów organów Gminy;
25) przekazywanie uchwał i zarządzeń do nadzoru w celu badania zgodności z prawem oraz przesyłanie uchwał i zarządzeń stanowiących akty prawa miejscowego do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego ;
26) realizacja zadań wynikających z przepisów o ochronie zdrowia w tym:
a) realizacja zadań w zakresie warunków dla rozwoju profilaktyki zdrowotnej i ochrony zdrowia
mieszkańców Gminy,
b) współdziałanie z zakładami opieki zdrowotnej świadczącymi usługi na rzecz mieszkańców Gminy,
c) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w obszarze ochrony zdrowia i profilaktyki
zdrowotnej,
d) prowadzenie ewidencji zakładów opieki zdrowotnej funkcjonujących na terenie gminy,
e) promocja zdrowego stylu życia,
f) ustalanie programu zabezpieczenia opieki lekarskiej w Gminie, współpraca z innymi jednostkami
w zakresie zapewnienia opieki zdrowotnej mieszkańców,
g) zgłaszanie organom Inspekcji Sanitarnej, a także określonym zakładom służby zdrowia przypadków zachorowań i podejrzeń o zachorowanie na choroby zakaźne.
27) Realizacja zadań z zakresu oświaty m.in.:
a) współdziałanie ze szkołami i przedszkolami;
b) przygotowywanie dokumentów związanych z awansem zawodowym nauczyciela mianowanego;
c) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzania konkursu oraz powierzenia stanowiska dyrektora szkoły;
d) sporządzanie dokumentów związanych z wyznaczeniem kandydata na zastępstwo dyrektora szkoły;
e) sporządzanie dokumentów związanych z akceptacją wicedyrektorów;
f) realizacja procedur związanych z oceną pracy dyrektorów szkół;
g) prowadzenie kontroli spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat;
h) sporządzanie sprawozdań do Sytemu Informacji Oświatowej;
i) współdziałanie z organem nadzoru merytorycznego – Kuratorium Oświaty;
j) prowadzenie postępowania dotyczącego udzielenia pomocy materialnej dla uczniów;
k) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia uczniów młodocianych;
l) organizacja zapewnienia bezpłatnego transportu dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Olga Siuchta
  data wytworzenia: 2017-10-05
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2017-10-05 08:28
 • zmodyfikował: Lidia Piotrowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-10 12:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15686
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-10 12:34:35