Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Jadów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Gminny Portal Mapowy
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • System Rada - Gmina Jadów

Kalendarium

« poprzedni miesiąclipiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: gmina.jadow.az.pl

Treść strony

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości oświatowej

Jadów, dn. 07.12.2021r.

WÓJT  GMINY JADÓW

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

ds. księgowości oświatowej

Nazwa i adres jednostki : Urząd Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. wykształcenie wyższe rachunkowość, ekonomia, finanse,
 5. minimum dwa lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 6. znajomość przepisów z zakresu samorządu gminnego oraz z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
 7. umiejętność interpretowania przepisów prawa i wykorzystania ich w praktyce,
 8. umiejętność obsługi urządzeń biurowych, w tym komputera i Internetu.

Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane predyspozycje osobowościowe: zdolność analitycznego myślenia, samokontrola, komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej, konsekwencja i odpowiedzialność
  w działaniu, życzliwość,
 2. prawo jazdy kat. B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje min. :

 1. Udział w opracowywaniu zbiorczego projektu planów finansowych na rok następny według przedłożonych materiałów z poszczególnych jednostek oświatowych,
 2. Udział w opracowywaniu zbiorczego planu finansowego na każdy rok,
 3. Przygotowanie do Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta wykazu przeniesień budżetowych.
 4. Przygotowywanie i opracowywanie rachunków i faktur do wypłaty, zgodnie z planem finansowym każdej jednostki oświatowej.
 5. Wprowadzanie planów finansowych, zaangażowania, zmian na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy do urządzeń księgowych.
 6. Księgowanie poszczególnych dowodów księgowych.
 7. Uzgadnianie stanu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych.
 8. Uzgadnianie kont poszczególnych jednostek oświatowych.
 9. Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla poszczególnych jednostek oświatowych.
 10. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych z dochodów i wydatków szkół.
 11. Udział w sporządzaniu informacji oraz sprawozdań z wykonania planu finansowego poszczególnych szkół.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca biurowa w Urzędzie Gminy Jadów,
 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys zawodowy i list  motywacyjny,
 2. dokumenty potwierdzające staż pracy i kwalifikacje zawodowe,
 3. oświadczenie potwierdzające obywatelstwo polskie,
 4. oświadczenie, że kandydat nie był  karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw  publicznych,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
  o pracownikach samorządowych),
 8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wójt Gminy Jadów informuje, że w poprzednim miesiącu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Jadów w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 20.12.2021r. osobiście
w siedzibie Urzędu Gminy Jadów ul. Jana Pawła II 17, w sekretariacie w godzinach pracy urzędu lub pocztą (decyduje data wpływu), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości oświatowej”. Lista kandydatów dopuszczonych do dalszego etapu naboru na wolne stanowisko będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej www.jadow.az.pl.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że przekazane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celach dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Administratorem danych osobowych jest Gmina Jadów - Urząd Gminy
w Jadowie, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym do celów archiwizacji. Przekazane dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa (np. instytucji kontrolujących pracę Urzędu). Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych można uzyskać u pracownika Urzędu.

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania pośrednictwem Urzędu. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia sprawy przez Urząd. Osoba, której dane będą przetwarzane przez Urząd ma prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod.jadow@edukompetencje.pl

 

 

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2021-12-07 13:40
 • zmodyfikował: Lidia Piotrowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-07 13:44

Metryka

 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2021-12-07 13:41

Informacja o wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko urzędnicze ds. księgowości oświatowej

Jadów, dnia 27.12.2021r.

I n f o r m a c j a

o wyniku ogłoszonego naboru

na stanowisko urzędnicze ds. księgowości oświatowej

Komisja Rekrutacyjna informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na
ww. stanowisko wybrano kandydaturę Pani Patrycji Kostrzewy.  

Uzasadnienie 

Do Urzędu Gminy Jadów wpłynęło w terminie 1 oferta, która spełniała warunki formalne. Kandydat posiada niezbędną wiedzę i znajomość obsługi programów księgowych. Po analizie dokumentów i przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem, zdecydowano
o zatrudnieniu p. Patrycji Kostrzewy  na ww. stanowisku.

Metryka

 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2022-01-19 17:18

Metryka

 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2022-01-19 17:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 29428
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-19 17:21:40