Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Jadów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Gminny Portal Mapowy
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • System Rada - Gmina Jadów

Kalendarium

« poprzedni miesiąclipiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: gmina.jadow.az.pl

Treść strony

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego, WI-I.747.4.16.2022.DW

Warszawa, 29 kwietnia 2022 r.

WI-I.747.4.16.2022.DW

Obwieszczenie   Wojewody   Mazowieckiego

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 273) – dalej specustawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) - dalej Kpa oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r.    o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) niniejszym zawiadamia się, że w dniu 21 kwietnia 2022 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 99/SPEC/2022 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.:

inwestor:    Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna

inwestycja: „budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów”, w zakresie przebudowy 44 obiektów kolidujących, w postaci elektroenergetycznych napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia

Adres zamierzenia inwestycyjnego:

województwo mazowieckie, powiat Ostrołęcki

gmina Rzekuń, jedn. ew. 141510_2

obręb 0019 Teodorowo: dz. ew. nr 105/6

obręb 0018 Susk Stary: dz. ew. nr 15, 16, 65, 182, 185, 81/2, 97, 98, 99/2, 100, 104/4, 147, 148, 189

obręb 0010 Ławy: dz. ew. nr 387/7

obręb 0004 Drwęcz: dz. ew. nr 210

gmina Troszyn, jedn. ew. 141511_2

obręb 0036 Zamość: dz. ew. nr 11/1, 10/1, 38/1, 47/1, 48/1, 49/3,

gmina Czerwin, jedn. ew. 141503_2

obręb 0009 Dzwonek: dz. ew. nr 65/1, 66/1, 64/1, 61, 22/1, 23/1

obręb 0032 Suchcice: dz. ew. nr 948, 949/3831, 951, 952, 953, 954, 961, 962

gmina Goworowo, jedn. ew. 141504_2

obręb 0001 Borki: dz. ew. nr 406, 407/1, 407/2, 408/, 409, 410, 411, 802

obręb 0002 Brzeźno: dz. ew. nr 174

obręb 0039 Wólka Brzezińska: dz. ew. nr 512/2, 513, 514

obręb 0030 Ponikiew Duża: dz. ew. nr 284, 286, 288, 327/3, 325, 307, 310, 311/5, 311/3, 311/2

obręb 0040 Wólka Kunińska: dz. ew. nr 221, 222, 223, 224, 225/2

powiat ostrowski

gmina Wąsewo, jedn. ew. 141610_2

obręb 0016 Nowe Brzezienko: dz. ew. nr 35, 37

powiat wyszkowski

gmina Długosiadło, jedn. ew. 143502_2

obręb 0004 Budy Przetycz: dz. ew. nr 1, 2, 3, 52/5, 53/6, 83, 84, 87, 88, 91, 68/4, 81, 85, 86

obręb 0006 Chrzczanka Folwark: dz. ew. nr 15, 16, 17, 18, 19, 24, 58, 59, 60, 61, 164, 80, 163, 62,

63, 155, 156, 157, 158, 159, 160/5,

obręb 0029 Przetycz Włościański: dz. ew. nr 282, 283, 807, 284, 285, 286, 287, 288, 289/2, 290, 291,

297, 298

obręb 0030 Sieczychy: dz. ew. nr 1088, 1091, 1092, 1095/1, 1437, 1101, 1102, 1105

gmina Brańszczyk, jedn. ew. 143501_2

obręb 0022 Dalekie Tartak: dz. ew. nr 126

gmina Wyszków, jedn. ew 143505_4

obręb 0001 Wyszków: dz. ew. nr 4604/3, 4605/3, 4606/3, 4607/3, 4610/2, 4617/3, 4608/3, 4625/3, 4609, 4624/3, 4623/2, 4623/1, 4617/1, 4612, 4604/1, 4602/1,

gmina Wyszków, jedn. ew 143505_5

obręb 00149 Skuszew: dz. ew. nr 344/5, 351, 355, 356, 350,

gmina Zabrodzie, jedn. ew 143506_2

obręb 0003 Basinów: dz. ew. nr 4/1, 19/6, 284, 285, 286, 287, 288, 187, 283, 289

powiat wołomiński

gmina Jadów, jedn. ew 143406_2

obręb 0007 Kukawki: dz. ew. nr 741, 644, 645, 646, 647, 740, 742, 648, 744, 743

obręb 0004 Dębe: dz. ew. nr 47, 53, 54, 56, 57, 59

obręb 0019 Sulejów: dz. ew. nr 642, 644, 645, 643, 717, 718, 714/2

obręb 0024 Wujówka: dz. ew. nr 198, 512, 511, 199, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481,

482, 483, 484, 485, 471,

gmina Strachówka, jedn. ew 143410_2

obręb 0016 Równe: dz. ew. nr 48

obręb 0009 Krawcowizna: dz. ew. nr 275, 276, 277, 274, 278, 279, 363, 371, 362, 361, 550

obręb 0008 Kąty Wielgi: dz. ew. nr 420421, 422, 423, 555, 556, 557, 558, 518, 513, 554, 523

powiat miński

gmina Stanisławów, jedn. ew 141214_2

obręb 0007 Kolonie Stanisławów: dz. ew. nr 143/2, 144/2, 847/1, 143/1, 144/1, 134/2, 855, 763/2, 774, 176, 179, 861, 180, 170, 177,

obręb 0021 Stanisławów: dz. ew. nr 737/7, 739, 740, 741, 742, 743, 745

Wydana w sprawie decyzja, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie  z  art.  10  ust.  1  ustawy  o  przygotowaniu  i  realizacji  strategicznych  inwestycji     w zakresie sieci przesyłowych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, zawiadamia się o wydaniu decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, przy czym doręczenie zawiadomienia na adres wskazany  w katastrze nieruchomości jest  skuteczne  – art.  7 ust. 1 pkt 2 ustawy o przygotowaniu  i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

Treść decyzji zostanie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tutejszego urzędu od dnia 9 maja 2022 r. do dnia 23 maja 2022 r.

Strona może zapoznać się z aktami postępowania na pl. Bankowym 3/5 pok. 7 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nie umówione nie będą obsługiwane.

Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi 30 min i nie może zostać przedłużony.

Z treścią decyzji oraz z aktami sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Od    przedmiotowej     decyzji     przysługuje     stronie     odwołanie     do     Minister     Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego.

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane - art. 25 ust. 2 ustawy.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie w urzędzie wojewódzkim.

Odwołanie od wydanej w sprawie decyzji administracyjnej, powinno zawierać zarzuty  odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy.

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.

Data publicznego obwieszczenia: 9 maja 2022 r.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Aleksandra Krzoska Dyrektor Wydziału Infrastruktury

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2022-05-09 14:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lidia Piotrowska
 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2022-05-09 14:38

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6447
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-09 14:39:50