Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Jadów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Gminny Portal Mapowy
  • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • System Rada - Gmina Jadów

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: gmina.jadow.az.pl

Treść strony

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie - LU.ZUZ.2.4210.133.2023.MN

Sokołów Podlaski, dnia  24 lipca 2023 r.

 

 

 

 

 

LU.ZUZ.2.4210.133.2023.MN

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie

Działając na podstawie art. 49, art. 61 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 i art. 401
ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 z późn. zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie,

zawiadamia

że w związku ze złożonym wnioskiem Województwa Mazowieckiego, w imieniu i na rzecz którego działa Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę rowu melioracyjnego poprzez wydłużenie przepustu, przebudowę rowu melioracyjnego poprzez likwidację i wykonanie przepustu, likwidację rowów R-P-A i R-P-B, wykonanie rowów R-P-1, R-P-2, R-P-3, likwidację
i wykonanie przepustów w ciągu w/w rowów drogowych, przebudowę rowów R-P-1A, R-L-1, R-L-2, R-L-3, likwidację wylotu kanalizacji deszczowej oraz wykonanie wylotu systemu kanalizacji deszczowej do urządzeń wodnych, likwidację przepustów pod koroną drogi; na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych tj. wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej poprzez projektowany wylot do rowu przydrożnego oraz na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych rzeki Osownica nowych obiektów budowlanych, z lokalizacją na działkach nr 559, 579/1, 579/2, 579/4, 580, 581/2, 581/1, 582/2, 582/1, 583/1, 647, 651, 168 obręb Jadów; 517, 519, 505/1, 505/2, 506, 542 obręb Nowy Jadów; 282, 301/1, 301/2, 287, 286, 285, 284, 283 obręb Zawiszyn, powiat wołomiński, w związku
z realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 na odcinku od km 26+370 do km 27+806 oraz od km ok 28+200 do km 29+192 w m. Jadów i Zawiszyn, na terenie gminy Jadów, w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej”.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni
w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem, przed wydaniem decyzji, stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 14 dni od daty dokonania niniejszego zawiadomienia. Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie, tj. od dnia ……………..…………………………..

Zapoznanie się z materiałami posiadanymi przez organ oraz złożenie osobistych wyjaśnień możliwe będzie w godzinach pracy PGW WP Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim, tj. 800 - 1600, i w jego siedzibie,
przy ul. Repkowskiej 49, 08-300 Sokołów Podlaski, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Po upływie opisanego powyżej terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

Sprawę prowadzi Martyna Niewiadomska, tel. (25) 781 66 88, (25) 781 28 58.

Działając na podstawie art. 36 § 1 Kpa, zawiadamiam o określeniu terminu załatwienia sprawy – do dnia 05.09.2023 r. Złożony wniosek wymagał modyfikacji i uzupełnienia.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa, do terminów określonych w przepisach określających terminy załatwienia sprawy, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonej czynności, okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie, zawierające uzasadnienie należy kierować do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie PGW Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie.

 

 

 

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Powierża
  • opublikował: Magda
    data publikacji: 2023-08-01 15:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4697
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-08-01 15:17:30