Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Jadów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Gminny Portal Mapowy
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • System Rada - Gmina Jadów

Kalendarium

« poprzedni miesiąclipiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: gmina.jadow.az.pl

Treść strony

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO, WOS.6540.18.2021.MG

STAROSTA WOŁOMIŃSKI

ul. Prądzyńskiego 3

05-200 Wołomin

WOS.6540.18.2021.MG

Wołomin, 24.02.2022 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 9, art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), art. 41 ust. 3 i art. 80 ust. 3, art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 ze zm.) oraz art. 14 a ustawy z dnia 24.07.2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.428 ze zm.),w związku z wnioskiem z dnia 25.10.2021 r., uzupełnionym w dniu 19.11.2021 r., pana Tomasza Godlewskiego - pełnomocnika działającej w imieniu spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05–520 Konstancin Jeziorna, o zatwierdzenie projektu robót geologicznych,

Starosta Wołomiński zawiadamia właścicieli działek,

położonych na terenie gminy Jadów:

Nr ew. działki

obręb

Nr Księgi Wieczystej

336

Kukawki,

KW 27923

793

Kukawki

brak inf. o nr KW

986

Borzymy

SI1W/00061133/9

Nr ew. działki

obręb

Nr Księgi Wieczystej

1014

Borzymy

SI1W/00061133/9

90

Oble

brak inf. o nr KW

718

Sulejów

WA1W/00079883/9

  oraz położonych w Gminie Strachówka:

    

Nr ew. działki

obręb

Nr Księgi wieczystej

49

Równe

WA1W/00143729/2

124

Równe

WA1W/00045356/9

758

Krawcowizna

KW 44121

77

Krawcowizna

brak inf. o nr KW

665

Krawcowizna

brak inf. o nr KW

Nr ew. działki

obręb

Nr Księgi wieczystej

344

Kąty Wielgi

WA1W/00157694/8

420

Kąty Wielgi

WA1W/00047343/9

515

Kąty Wielgi

WA1W/00126195/4

631

Borucza

brak inf. o nr KW

 1. o wydaniu decyzji nr 36/22 z dnia 24.02.2022 r, znak WOS.6540.18.2021.MG, zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych zmierzających do rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb budowy linii 400 kV relacji Ostrołęka – Stanisławów Etap II – odcinek 8 rejon miejscowości Kukawki, Borzymy, Dębe, Oble, Sulejów, Wujówka, Równe, Krawcowizna, Kąty-Wielgi, Borucza. Gmina: Jadów, Strachówka, Powiat wołomiński, Województwo mazowieckie”. Wiercenia i badania geologiczne dla inwestycji zostały zaplanowane na terenie ww. działek, których właściciele (użytkownicy wieczyści) są Stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót
 2. Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20 osób i jednocześnie część nieruchomości objętych   wnioskiem   ma   nieuregulowany   stan   prawny,   zgodnie    z obowiązującymi przepisami, Strony są powiadamiane o decyzjach i innych czynnościach w drodze obwieszczeń zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach Starosty oraz w urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację strategicznej inwestycji, w prasie o zasięgu ogólnopolskim a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości – tj. na tablicach ogłoszeń Starosty i Gmin;
 3. Decyzja jest  dostępna  w  Wydziale  Ochrony  Środowiska  Starostwa  Powiatowego    w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 108, w pon. w godz. 0800 – 1630, wt.-czw. w godz. 800 – 1530; pt. w godz. 800 – 1430). Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (tel. 22 346 11 35), w celu ustalenia ew. sposobu zapoznania się z decyzją.
 4. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za moim pośrednictwem. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec  organu  administracji  publicznej,  który  wydał  decyzję.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji, nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu
 5. Zgodnie z art. 10 ust 2a i 2b, ustawy z dnia 24.07.2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane, po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego    w Wołominie, tj. od dnia 24.02.2022

Z up. Starosty Wołomińskiego Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Barbara Zajkowska-Guzek

Metryka

 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2022-02-25 10:26

Metryka

 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2022-02-25 10:26

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10157
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-25 10:28:27