Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Jadów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Gminny Portal Mapowy
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • System Rada - Gmina Jadów

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: gmina.jadow.az.pl

Treść strony

OBWIESZCZENIE, PE-I.7440.16.2021.KP

PE-I.7440.16.2021.KP

Warszawa,22.02.2022 r.

             OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 9 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) – dalej: Kpa, w związku z art. 41 ust. 1-4 oraz art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 ze zm.) zawiadamiam, iż w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych  dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanej inwestycji liniowej pn. „Budowa Obwodnicy Łochowa w ciągu drogi krajowej nr 62”,  Marszałek Województwa Mazowieckiego, działając w trybie art. 80 ust. 5 w związku z art. 9 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, pismem z dnia 22.02.2022 r., znak: PE-I.7440.16.2021.KP, wystąpił do Wójta Gminy Jadów i Burmistrza Łochowa o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie.

Jednocześnie informuję, że prowadzone postępowanie nie może być zakończone w terminie określonym w art. 35 Kpa, a zgodnie z art. 36 Kpa o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Niezałatwienie przedmiotowej sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa wynika z faktu, iż w toku prowadzonego postępowania organ administracji geologicznej jest zobligowany do uzyskania opinii Wójta Gminy Jadów, i Burmistrza Łochowa, a przed wydaniem decyzji jest zobowiązany do umożliwienia stronom zapoznanie się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań i do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie.

Biorąc pod uwagę powyższe zawiadamiam, że termin załatwienia sprawy (wydania decyzji) zostaje przedłużony do dnia 29 kwietnia 2022 roku.

Pouczenie

Zgodnie z art. 37 § 1 i 3 Kpa w toku postępowania stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, jeżeli:

 • nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
 • postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Stosownie do treści art. 37 § 2 Kpa ponaglenie zawiera uzasadnienie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez: Urząd Gminy Jadów (ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów), Urząd Miejski w Łochowie (al. Pokoju 75, 07-130 Łochów) zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

 

z up. Marszałka Województwa

Geolog Wojewódzki

Wojciech Aniołkowski

Metryka

 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2022-02-25 10:11

Metryka

 • opublikował: Lidia Piotrowska
  data publikacji: 2022-02-25 10:11

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15595
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-25 10:12:31