RSS
A A A

Rejestr Instytucji Kultury Gminy Jadów

 Rejestr Instytucji Kultury Gminy Jadów

Rejestr instytucji kultury, organizatorem jest Gmina Jadów, prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. 0 organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) i Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udośtepniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189). 

Zmiany wpisu w Rejestrze dokonuje się z Urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji lub osoby przez niego upoważnionej.

Dostep do zawartości Rejestru jest otwarty i można z niego sporządzać wydruki.

W celu dokonania odpisu z Rejestru bądź Elektronicznej Księgi Rejestrowej, należy zwrócić się
z wnioskiem do Wójta Gminy Jadów ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów, (25) 675 40 44,
e-mail gmina@jadow.az.pl

Rejestr instytucji kultury- GOK
Rejestr instytucji kultury- Biblioteka PublicznaOpublikował: Patryk Pobudkiewicz
Publikacja dnia: 29.07.2020
Podpisał: Patryk Pobudkiewicz
Dokument z dnia: 12.09.2018
Dokument oglądany razy: 1 040