RSS
A A A

Obsługa Rady Gminy i działalność gospodarcza

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Jadów i jej organów

Działalność gospodarcza

I piętro, pokój nr 30

tel: 25 785 44 04Podległość: Wchodzi w skład referatu Organizacyjno - Społecznego i bezpośrednio podlega Sekretarzowi GminyZadania na stanowisku pracy :

1.Zadania z zakresu obsługi Rady Gminy i jej organów.
2.Realizacja i koordynacja zadań w zakresie zapewnienia dostępu do informacji publicznej.
3.Realizacja zadań Gminy związanych z wyborami i referendum.
4.Przygotowanie wyborów ławników sądów powszechnych.
5.Współpraca przy organizacji wyborów do Izb Rolniczych.
6.Obsługa narad sołtysów.
7.Prowadzenie spraw związanych z zebraniami w jednostkach pomocniczych gminy w tym w szczególności organizacja i obsługa zebrań wyborczych.
8.Realizacja spraw z zakresu działalności gospodarczej.
9.Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości tj. prowadzenie spraw dotyczących wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz związanych z ustalaniem opłat za te zezwolenia; kontrola w tym zakresie, a także wydawanie decyzji odmawiających wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
10.Realizacja spraw w zakresie przepisów o ochronie przeciwpożarowej, w tym zapewnienie realizacji zadań dotyczących funkcjonowania ochotniczych straży pożarnej
11.Inne zadania:

  • prowadzenie spraw związanych ze współpracą organizacji społecznych, fundacji itp. z Gminą,
  • prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na przewóz osób taksówką,
  • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi,
  • koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym na terenie miasta,
  • opiniowanie rozkładów jazdy linii przebiegających przez miast – przewoźnikom wykonującym zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym.


DO POBRANIA

Działalność gospodarcza

1. Karta usług.doc

2. Wniosek o wpis do CEIDG bez załączników.pdf

3. Wniosek o wpis do CEIDG z załącznikami. pdf

Sprzedaż napojów alkoholowych

1. Karta usług.pdf

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf

3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wniesionej opłacie za sprzedaz napojów alkoholowych.doc

4. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.pdfOpublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 13.01.2017
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 27.05.2011
Dokument oglądany razy: 6 269