RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 15.06.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Edycja pozycji menu

Ochrona środowiska, gospodarka wodna i rolnictwo

Inspektor

Maria Wójcik

I piętro, pokój nr 15

tel. 25 675-40-44 wew. 34

e-mail: maria.wisniewska@jadow.az.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00Podległość: stanowisko samodzielne, podlega bezpośrednio Zastępcy Wójta
Zakres zadań na stanowsku obejmuje sprawy unormowane przepisami :

 1. Prawo ochrona środowiska i o odpadach.
 2. Prawo wodne.
 3. O ochronie przyrody
 4. O lasach
 5. O ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 6. O wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
 7. Prawo łowieckie
 8. O ochronie zwierząt
 9. O ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 10. O ochronie roślin.
 11. O rodzinnych ogrodach działkowych.
 12. Inne zadania realizowane przez stanowisko :
 • Prowadzenie spraw związanych z uprawą maku i konopi.
 • Prowadzenie kontroli w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadanych gospodarstw rolnych, „OC rolników” oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstw rolnych od ognia i innych zdarzeń losowych „Ubezpieczenia budynków rolniczych”.
 • Realizacja zadań dotyczących zwalczania klęsk żywiołowych w rolnictwie.
 • Przygotowanie opinii do wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.


Do pobrania:

Wycinka drzew

1. Karta usług.doc

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.docOpublikował: Robert Jaźwiński
Publikacja dnia: 15.06.2011
Podpisał: Dorota Czuba
Dokument z dnia: 31.05.2011
Dokument oglądany razy: 843