RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 03.06.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

rok 2013

Zarządzenia Wójta Gminy Jadów 2011-2014

ROK 2013

Zarządzenie Nr 62/2013 z dnia 31.12.2013r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 61/2013 z dnia 24.12.2013r.

w sprawie: przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 60/2013 z dnia 19.12.2013r.

w sprawie: powolania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycj: MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SULEJOWIE

Zarządzenie Nr 59/2013 z dnia 16.12.2013r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 72/2009 Wójta Gminy Jadów z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 58/2013 z dnia 13.12.2013r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2013-2019

Zarządzenie Nr 57/2013 z dnia 13.12.2013r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 56/2013 z dnia 06.12.2013r.

w sprawie: opracowania gminnego planu obrony cywilnej

Zarządzenie Nr 55/2013 z dnia 06.12.2013r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 54/2013 z dnia 06.12.2013r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: Przebudowa targowiska stałego w Jadowie

Zarządzenie Nr 53/2013 z dnia 28.11.2013r.

w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 52/2013 z dnia 28.11.2013r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 51/2013 z dnia 21.11.2013r.

w sprawie: powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 50/2013 z dnia 20.11.2013r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 49/2013 z dnia 13.11.2013r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej

Zarządzenie Nr 48/2013 z dnia 12.11.2013r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 47/2013 z dnia 31.10.2013r.

w sprawie: podanie do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 30 września 2013 roku

Zarządzenie Nr 46/2013 z dnia 28.10.2013r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 45/2013 z dnia 23.10.2013r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 44/2013 z dnia 21.10.2013r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: Budowa chodników w miejscowościach Borzymy i Szewnica

Zarządzenie Nr 43/2013 z dnia 15.10.2013r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 42/2013 z dnia 15.10.2013r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu sporządzenia "Programu współpracy Gminy Jadów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie na rok 2014"

Zarządzenie Nr 41/2013 z dnia 10.10.2013r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Jadów na 2013 rok

Zarządzenie Nr 40/2013 z dnia 27.09.2013r.

w sprawie: przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 39/2013 z dnia 11.09.2013r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 38/2013 z dnia 23.08.2013r.

w sprawie: ustalenia regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie systemowym realizowanym w Gminie Jadów "Wiem, rozumiem, potrafię"

Zarządzenie Nr 37/2013 z dnia 23.08.2013r.

w sprawie: powołania Zarządu ds. realizacji projektu "Wiem, rozumiem, potrafię"

Zarządzenie Nr 36/2013 z dnia 23.08.2013r.

w sprawie: informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr 35/2013 z dnia 23.08.2013r.

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku

Zarządzenie Nr 34/2013 z dnia 12.08.2013r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 33/2013 z dnia 01.08.2013r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksloatacji zrealizowanej inwestycji: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI NOWINKI

Zarządzenie Nr 32/2013 z dnia 31.07.2013r.

w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Myszadłach

Zarządzenie Nr 31/2013 z dnia 31.07.2013r.

w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Szewnicy

Zarządzenie Nr 30/2013 z dnia 31.07.2013r.

w sprawie: przedłużeniia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jadowie

Zarządzenie Nr 29/2013 z dnia 30.07.2013r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 28/2013 z dnia 29.07.2013r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 27/2013 z dnia 26.07.2013r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku

Zarządzenie Nr 26/2013 z dnia 24.07.2013r.

w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych

Zarządzenie Nr 25/2013 z dnia 24.07.2013r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 24/2013 z dnia 12.07.2013r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430226W SZEWNICA - SITNE (CZĘŚĆ II)

Zarządzenie Nr 23/2013 z dnia 12.07.2013r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAWISZYN (OWSIANKA)

Zarządznie Nr 22/2013 z dnia 11.07.2013r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2013-2019

Zarządzenie Nr 21/2013 z dnia 11.07.2013r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 20/2013 z dnia 24.06.2013r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 19/2013 z dnia 28.05.2013r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZKOLNEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W  SZEWNICY

Zarządzenia Nr 18/2013 z dnia 22.05.2013r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 17/2013 z dnia 14.05.2013r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: WYKONANIE MODERNIZACJI I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZĘDU GMINY JADÓW - CZĘŚĆ II

Zarządzenie Nr 16/2013 z dnia 30.04.2013r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 15/2013 z dnia 30.04.2013r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia2012 roku

Zarządzenie Nr 14/2013 z dnia 26.04.2013r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 13/2013 z dnia 26.04.2013r.

w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem dzieci na rok szkolny 2013/2014

Zarządzenie Nr 12/2013 z dnia 05.04.2013r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku

Zarządzenie Nr 11/2013 z dnia 27.03.2013r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 10/2013 z dnia 25.03.2013r.

w sprawie: sprawozdań z wykonania planów finansowych za 2012 rok

Zarządzenie Nr 9/2013 z dnia 25.03.2013r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok

Zarządzenie Nr 8/2013 z dnia 22.03.2013r.

w sprawie: powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach na rok 2013

Zarządzenie Nr 7/2013 z dnia 27.02.2013r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 6/2013 z dnia 19.02.2013r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 5/2013 z dnia 19.02.2013r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: ROZBUDOWA (Z DOBUDOWĄSALI GIMNASTYCZNEJ) BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZEWNICY

Zarządzenie Nr 4/2013 z dnia 19.02.2013r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacjizrealizowanej inwestycji: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: MYSZADŁA, PODMYSZADŁA, PODBALE

Zarządzenie Nr 3/2013 z dnia 25.01.2013r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013r.  zadań publicznych Gminy zleconych przez Gminę Jadów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Zarządzenie Nr 2/2013 z dnia 18.01.2013r.

w sprawie: powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie

Zarządzenie Nr 1/2013 z dnia 16.01.2013r.

w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Jadów na 2013 rokOpublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 03.06.2014
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 25.01.2013
Dokument oglądany razy: 2 263