RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 08.02.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

rok 2016

Zarządzenie Nr 7/2016 z dnia 27.01.2016r.

w sprawie: warunków do realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w Gminie Jadów

Zarządzenie Nr 6/2016 z dnia 27.01.2016r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych

Zarządzenie Nr 5/2016 z dnia 20.01.2016r.

w sprawie: zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy w Jadowie oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony

Zarządzenie Nr 4/2016 z dnia 19.01.2016r.

w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Jadów na 2016 rok

Zarzadzenie Nr 3/2016 z dnia 15.01.2016r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 2/2016 z dnia 15.01.2016r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016r. zadań publicznych Gminy zleconych przez Gminę Jadów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Zarządzenie Nr 1/2016 z dnia 14.01.2016r.

w sprawie: wyznaczenia składu osobowego Komisji PrzetargowejOpublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 08.02.2016
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 04.01.2016
Dokument oglądany razy: 535