RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 12.05.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

rok 2015

Zarządzenie Nr 37/2015 z dnia 11.05.2015r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 36/2015 z dnia 11.05.2015r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatcji zrealizowanej inwestycji: BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430223W STAROWOLA - ZAWISZYN

Zarządzenie Nr 35/2015 z dnia 11.05.2015r.

w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 34/2015 z dnia 04.05.2015r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 33/2015 z dnia 29.04.2015r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 32/2015 z dnia 29.04.2015r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 31/2015 z dnia 24.04.2015r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 30/2015 z dnia 24.04.2015r.

w sprawie: powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 29/2015 z dnia 24.04.2015r.

w sprawie: powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 28/2015 z dnia 23.04.2015r.

w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa i powołania członka w obwodowej komisji wyborczej Nr 4 w Zawiszynie w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 27/2015 z dnia 20.04.2015r.

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 26/2015 z dnia 20.04.2015r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: PRZEBUDOWA ULICY ŻWIRKI I WIGURY (ODCINEK WSCHODNI) W MSC. URLE

Zarządzenie Nr 25/2015 z dnia 16.04.2015r.

w sprawie: wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2015r.

Zarządzenie Nr 24/2015 z dnia 14.04.2015r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomośći wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 23/2015 z dnia 10.04.2015r.

w sprawie: powołania pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego

Zarządzenie Nr 22/2015 z dnia 02.04.2015r.

w sprawie: powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania

Zarządzenie Nr 21/2015 z dnia 02.04.2015r.

w sprawie: powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania

Zarządzenie Nr 20/2015 z dnia 27.03.2015r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 19/2015 z dnia 27.03.2015r.

w sprawie: sprawozdań z wykonania planów finansowych za 2014 rok

Zarządzenie Nr 18/2015 z dnia 27.03.2015r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014

Część I zarządzenia

Część II zarządzenia

Zarządzenie Nr 17/2015 z dnia 20.03.2015r.

w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 16/2015 z dnia 20.03.2015r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH SULEJÓW (ETAP I ), WÓLKA SULEJOWSKA

Zarządznie Nr 15/2015 z dnia 18.03.2015r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze sekretarza gminy

Zarządzenie Nr 14/2015 z dnia 18.03.2015r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI SULEJÓW

Zarządzenie Nr 13/2015 z dnia 27.02.2015r.

w sprawie: warunków do realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w Gminie Jadów na rok szkolny 2015/2016

Zarządzenie Nr 12/2015 z dnia 26.02.2015r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 26.02.2015r.

w sprawie: wprowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 10/2015z dnia 23.02.2015r.

w sprawie: rzostrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

Zarządzenie Nr 9/2015 z dnia 19.02.2015r.

w sprawie: powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach na rok 2015

Zarządzenie Nr 8/2015 z dnia 16.02.2015r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 30.01.2015r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 6/2015 z dnia 28.01.2015r.

w sprawie:  powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Zarządzenie Nr 5/2015 z dnia 23.01.2015r.

w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Jadów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 4/2015 z dnia 12.01.2015r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 3/2015 z dnia 12.01.2015r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr 2/2015 z dnia 08.01.2015r.

w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto w Urzędzie Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 1/2015 z dnia 08.01.2015r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015r. zadań publicznych Gminy zleconych przez Gminę Jadów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotomOpublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 12.05.2015
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 08.01.2015
Dokument oglądany razy: 1 586