RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 23.02.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: akualizacja

rok 2015

Zarządzenie Nr 10/2015z dnia 23.02.2015r.

w sprawie: rzostrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

Zarządzenie Nr 9/2015 z dnia 19.02.2015r.

w sprawie: powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach na rok 2015

Zarządzenie Nr 8/2015 z dnia 16.02.2015r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 30.01.2015r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Zarządzenie Nr 6/2015 z dnia 28.01.2015r.

w sprawie:  powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Zarządzenie Nr 5/2015 z dnia 23.01.2015r.

w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Jadów na 2015 rok

Zarządzenie Nr 4/2015 z dnia 12.01.2015r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 3/2015 z dnia 12.01.2015r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr 2/2015 z dnia 08.01.2015r.

w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto w Urzędzie Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 1/2015 z dnia 08.01.2015r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015r. zadań publicznych Gminy zleconych przez Gminę Jadów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotomOpublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 23.02.2015
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 08.01.2015
Dokument oglądany razy: 607