RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 03.02.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: AKTUALIZACJA

Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i dowody osobiste

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Inspektor ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności

Anna Stefańska

parter, pokój nr 3

tel. 25 675-40-44 wew. 43

e-mail: anna.stefanska@jadow.az.pl


Zakres obowiązków na stanowisku:

W Urzędzie Stanu Cywilnego można:

 1. odtworzyć akt stanu cywilnego,
 2. uzyskać odpis aktów stanu cywilnego,
 3. uzyskać zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,
 4. dokonać czynności związanych z zawarciem związku małżeńskiego,
 5. złożyć oswiadczenie woli o uznaniu dziecka, nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
 6. dokonać czynności związanych ze zmianą imienia i nazwiska.

Z zakresu dowodów osobistych i ewidencji ludności można:

 1. dokonać czynności związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem,
 2. uzyskac zaświadczenie lub poswiadczenie o zameldowaniu/wymeldowaniu,
 3. uzyskac numer identyfikacyjny PESEL,
 4. uzyskać informacje adresowe ze zbioru danych osobowych,
 5. dokonać czynności związanej z uzyskaniem lub wymianą dowodów osobistych,
 6. uzyskac zaświadczenie o prawie do głosowania,
 7. dopisać sie lub wykreślić z listy wyborców.

Z zakresu zbiórek i zgromadzeń publicznych:

 1. rozpatrywanie podań i wydawanie pozwoleń na organizowanie zbiórek publicznych oraz cofanie zezwoleń,
 2. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad przebieganiem wszelkich zbiórek i zgromadzeń.


Do pobrania:

URZĄD STANU CYWILNEGO

Odtworzenie treści aktu cywilnego

1. Karta usług.doc

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

1. Karta usług.doc

Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu lub zaświadczenia

1. Karta usług.doc

2. Wniosek .doc

Sprostowanie oczywistego błedu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

1. Karta usług.doc

2. Podanie o sprostowanie oczywistego błedu pisarskiego.doc

Transkrypcja aktu stanu cywilnego

1. Karta usług.doc  

2.  Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego.doc

Zawarcie małżeństwa

1. Karta usług - ślub cywilny.doc

2. Karta usług - ślub konkordatowy.doc

3. Karta usług - zawarcie związku małżeńskiego za granicą.doc

4. Podanie o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.doc

Zmiana imienia lub nazwiska

1. Karta usług - zmiana imienia.doc

2. Karta usług - zmiana nazwiska.doc

3. Ankieta w sprawie zmiany imienia i nazwiska.doc

Powrót do nazwiska noszonego przed ślubem

1. Karta usług.doc

2. Protokół z oświadczenia o powrocie do nazwiska.doc

Zgłoszenie urodzenia dziecka

1. Karta usług.doc

Zgłoszenie zgonu

1. Karta usług.doc

EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE

Zameldowanie

1. Karta usług - pobyt czasowy.doc

2. Karta usług - pobyt stały.doc

3. Zgłoszenie_pobytu_czasowego.pdf

4. Zgłoszenie_pobytu stalego.pdf

Wymeldowanie

1. Karta usług - wymeldowanie z pobytu czasowego.doc

2. Karta usług - wymeldowanie z pobytu stałego.doc

3. Zgłoszenie wymeldowania_z_pobytu_czasowego.pdf

4. Zgłoszenie wymeldowania_z_pobytu_stałego.pdf

Dowody osobiste

1. Karta usług.doc

2. Wniosek o wydanie_dowodu osobistego.pdf

Udostępnienie danych osobowych

1. Karta usług.doc

2. Wniosek o udostępnienie danych osobowych.pdfOpublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 03.02.2015
Podpisał: Dorota Czuba
Dokument z dnia: 31.05.2011
Dokument oglądany razy: 4 571