RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 03.02.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Wymiar Podatków

Wymiar Podatków

parter, pokój nr 6

tel. 25 675-40-44 wew. 38


Kontakt: Inspektor

Teresa Gąsiorek

e-mail: teresa.gasiorek@jadow.az.plPodinspektor

Dorota Selman

e-mail: dorota.selman@jadow.az.pl

Zakres działania wymiaru podatków:

  1. Prowadzenie dokumentacji oraz zbieranie informacji stanowiącej podstawę do ustalania wymiaru zobowiązania pieniężnego wsi oraz innych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy.
  2. Dokonywanie wymiaru zobowiązania pieniężnego wsi oraz innych wydatków i opłat stanowiących dochody gminy.
  3. Wydawanie decyzji rocznych oraz decyzji zmieniających te zobowiązania w ciągu roku podatkowego.
  4. Przygotowywanie decyzji podatkowych do podatników.
  5. Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków na podstawie zawiadomień o zmianach przesyłanych przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego.
  6. Przyjmowanie i realizacja wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.
  7. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.
  8. Przyjmowanie pism, skarg, wniosków oraz listów dotyczących zadań wykonywanych na swoim stanowisku pracy.
  9. Sporządzanie sprawozdań oraz rozliczanie utraconych dochodów gminy do naliczenia subwencji należnej gminie.
  10. Współpraca z innymi instytucjami takimi jak : KRUS, ZUS, sądy, prokuratura.Opublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 03.02.2015
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 06.06.2011
Dokument oglądany razy: 3 595