RSS
A A A

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

XLI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jadów

21.03.2018

Informacja i zaproszenie

Komunikat Wójta Gminy Jadów

12.03.2018

ws. zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego  złożonej,  w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert

Komunikat Wójta Gminy Jadów

12.03.2018

ws. zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego złożonej, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie w sprawie wyboru

02.03.2018

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie w sprawie wyboru urzędników wyborczych w poszczególnych gminach

Ogłoszenie

28.02.2018

Ogłoszenie

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jadów obejmującego obszary położone na terenie wsi Adampol, Borki, Borzymy, Dębe, Iły, Jadów, Kukawki, Letnisko Nowy Jadów, Myszadła, Nowinki, Nowy Jadów, Oble, Podbale, Podmyszadła, Sitne, Starowola, Strachów, Sulejów, Szewnica, Urle, Wójty, Wólka Sulejowska, Wujówka, Wyglądały, Zawiszyn wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów

23.02.2018

Informacja i zaproszenie

XL Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jadów

16.02.2018

Informacja i zaproszenie

Zapytanie ofertowe

09.02.2018

Przedmiotem zamówienia jest dokonanie oceny prawidłowości wykonania czynności rozgraniczeniowych i zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami prawa operatu rozgraniczeniowego

Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Gminy Jadów

06.02.2018

Informacja i zaproszenie

Budowa obwodnicy Łochowa w ciągu drogi krajowej nr 62

06.02.2018

 Budowa obwodnicy Łochowa w ciągu drogi krajowej nr 62 -SPOTKANIA INFORMACYJNE

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

23.01.2018

Zarządzenie Nr 4/2018
Wójta Gminy Jadów
z dnia 23 stycznia 2018r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018r. zadań publicznych Gminy zleconych przez Gminę Jadów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów

22.01.2018

Informacja i zaproszenieOpublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 14.10.2014
Podpisał: Robert Jaźwiński
Dokument z dnia: 04.04.2011
Dokument oglądany razy: 30 594