RSS
A A A

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

Informacja o planie polowań zbiorowych Kół Łowieckich

12.09.2018

Informacja o planie polowań zbiorowych Kół Łowieckich

XVLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Jadów

04.09.2018

Informacja i zaproszenie

XLV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jadów

22.08.2018

Informacja i zaproszenie

Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Gminy Jadów

06.08.2018

Informacja i zaproszenie

Decyzja Starosty Wołomińskiego Nr 309/2018

02.08.2018

Decyzja Nr 309/2018

Na podstawieart. 8 ust. 1 i 6 oraz art. 8m ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016r. poz. 703) oraz art. 104, art. 105 i art. 107 § 1 ustawy z dni 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257, ze zm.)

Decyzja Starosty Wołomińskiego Nr 308/2018

02.08.2018

Decyzja Nr 308/2018

Na podstawieart. 8 ust. 1 i 6 oraz art. 8m ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016r. poz. 703) oraz art. 104, art. 105 i art. 107 § 1 ustawy z dni 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257, ze zm.)

XLIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jadów

20.07.2018

Informacja i zaproszenie

Powołanie Komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód spowodowanych niekorzystn

28.06.2018

S Z A N O W N I R O L N I C Y !

Wójt Gminy Jadów informuje, że zgodnie z danymi z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG) w Gminie Jadów kryterium suszy zostało przekroczone. W związku z powyższym w Gminie Jadów zostanie powołana Komisja do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – suszą.Opublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 14.10.2014
Podpisał: Robert Jaźwiński
Dokument z dnia: 04.04.2011
Dokument oglądany razy: 34 608