RSS
A A A

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

Obwieszczenie Wójta Gminy Jadów z dnia 29.10.2018r.

29.10.2018

Zgodnie z art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (Dz. U. z 2017r., z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. u. z 2017r. poz. 1405, z późn. zm.)

podaje się do publicznej wiadomości

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

25.10.2018

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1474).

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 1.10.2018r.

05.10.2018

ws. powołania obowodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21.10.2018r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 1.10.2018r.

05.10.2018

ws. zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Jadowie z dnia 4.10.2018r.

04.10.2018

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jadów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Jadowie z dnia 4.10.2018r.

04.10.2018

o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Jadów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Jadowie z dnia 28 września 2018r.

28.09.2018

o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jadów z dnia 27.09.2018r.

28.09.2018

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017r., poz. 1405, z późn. zm.)
podaje się do wiadomości publicznej

XLVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jadów

27.09.2018

Informacja i zaproszenieOpublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 14.10.2014
Podpisał: Robert Jaźwiński
Dokument z dnia: 04.04.2011
Dokument oglądany razy: 34 607