RSS
A A A

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

Obwieszczenie Wójta Gminy Jadów z dnia 10.01.2019r.

11.01.2019

Zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2018r. , poz. 2096 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej

Zawiadomienie

Obwieszczenie Wójta Gminy Jadów z dnia 10 stycznia 2019r.

11.01.2019

Zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz.2096, z późn. zm.) w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081) podaje się do wiadomości publicznej                                                                                                                         

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Gminy Jadów

08.01.2019

Informacja i zaproszenie

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów

04.01.2019

Informacja i zaproszenieOpublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 14.10.2014
Podpisał: Robert Jaźwiński
Dokument z dnia: 04.04.2011
Dokument oglądany razy: 32 218