RSS
A A A

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

Zarządzenie Nr 1/2021 Gminnego Komisarza Spisowego

26.01.2021

 Zarządzenie Nr 1/2021

Gminnego Komisarza Spisowego

z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego 

Protokół z konsultacji społecznych

26.01.2021

 Protokół z konsultacji społecznych

Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Gminy Jadów

21.01.2021

 Informacja i zaproszenie

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

14.01.2021

 OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, ze zm.)

Obwieszczenie Wójta Gminy Jadów

14.01.2021

 OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jadów z dnia 13.01.2021r.

Działając zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256, z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283, z późn. zm.) zawiadamiam,

Obwieszczenie Wójta Gminy Jadów

12.01.2021

 Obwieszczenie

Wójta Gminy Jadów z dnia 11.01.2021 r.
Zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronnie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej zawiadomienie

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego

12.01.2021

 OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOLOMIŃSKIEGO


Zgodnie z art. llf ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, ze zm.)

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Rady Gminy Jadów

08.01.2021

 Informacja i zaproszenieOpublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 14.10.2014
Podpisał: Robert Jaźwiński
Dokument z dnia: 04.04.2011
Dokument oglądany razy: 45 664