RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 14.10.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Aktualności

Obwieszczenie  Wójta Gminy Jadów

Pokaż aktualności z roku:

XXIII Sesja Rady Gminy Jadów

25.09.2020

 Informacja i zaproszenie

Wspólne Posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Jadów

25.09.2020

 Informacja i zaproszenie

Powszechny spis rolny 2020

23.09.2020

 

Rolniku, Twoje dane są bezpieczne!

Powszechny Spis Rolny 2020, tak jak wszystkie prowadzone przez statystykę publiczną badania, jest realizowany z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa i w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne.

Powszechny spis rolny 2020

18.09.2020

 

Halo! Jestem rolnikiem i chciałbym się spisać
Spis przez telefon to rozwiązanie stworzone z myślą o rolnikach, którzy nie posiadają komputera i dostępu do Internetu. Jest to metoda w pełni bezpieczna i wygodna – można się spisać w domu, bez konieczności kontaktu z osobami z zewnątrz. O możliwości spisania się przez telefon będą przypominać rachmistrze dzwoniąc od 16 września do rolników i proponując wypełnienie obowiązku spisowego w ten właśnie sposób.

Informacja Wojewody Mazowieckiego

18.09.2020

Informuję, iż w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim toczy się postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 301/1 o pow. 0,0133 ha (wydzielona z dz. ew. nr 301), obręb Zawiszyn, gmina Jadów, powiat wołomiński, objętą decyzją Wojewody Mazowieckiego znak: WI-I.7820.2.14.2019.MP z dnia 13 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego nad rzeką Osownica w miejscowości Zawiszyn w km 28+116 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie".

Obwieszczenie Wójta Gminy Jadów

11.09.2020

 OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jadów z dnia 10.09.2020r.
Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020. poz. 256, z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020r. poz. 283, z późn. zm.)
podaje się do wiadomości publicznej

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

10.09.2020

 OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363)

Obwieszczenie Wójta Gminy Jadów

09.09.2020

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Jadów z dnia 09.09.2020r.

Zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256, z późn. zm.) w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283, z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej

zawiadomienie

Powszechny spis rolny 2020

08.09.2020

 

Rolniku, nie masz komputera? Spisz się w Gminnym Punkcie Spisowym!
Jeśli nie posiadasz komputera z dostępem do Internetu, a chcesz dopełnić obowiązku udziału w Powszechnym Spisie Rolnym, skorzystaj z Gminnego Punktu Spisowego.

Powszechny spis rolny 2020

08.09.2020

 

Rozpoczął się spis rolny!
Użytkownicy gospodarstw rolnych mogą już spełnić swój obowiązek – 1 września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

03.09.2020

                                                                                                  Warszawa , 31 sierpnia 2020 r
WOJEWODA MAZOWIECKI
WI - 1.746.1.41,2020.DW

                                                          OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r . o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz . 293 ze zm .) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz . 256 ze zm . ), dalej Kpa, zawiadamiam, że w związku z wpływem wniosku inwestora -- PGE Dystrybucja S.A. , al . Garbarska 21A , 20-340 Warszawa , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym , dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN - 15 kV wraz z kanalizacją światłowodową i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 454 , obręb Kaliska , jednostka ewidencyjna Łochów - obszar wiejski oraz działki nr 901/2 , obręb Urle, jednostka ewidencyjnej Jadów .

Powszechny spis rolny 2020

31.08.2020

 

Kto musi wziąć udział w spisie rolnym?
Jeśli otrzymaliśmy list Prezesa GUS z zaproszeniem do udziału w Powszechnym Spisie Rolnym 2020, nie wyrzucajmy go. Od 1 września powinniśmy niezwłocznie przystąpić do spisu, korzystając z obowiązkowej metody samospisu internetowego.

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Gminy Jadów

27.08.2020

 Informacja i zaproszenie

Wykaz części gruntów przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Jadów

27.08.2020

 Wykaz części gruntów przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Jadów. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.2020 r., poz. 65). Podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczono na dzierżawę następujące części gruntów:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów

25.08.2020

 Informacja i zaproszenieOpublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 14.10.2014
Podpisał: Robert Jaźwiński
Dokument z dnia: 04.04.2011
Dokument oglądany razy: 11 594