RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 26.08.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Gminy Jadów


ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów
tel.: 25 675-40-44, 25 675-40-46, 25 675-40-19,
25 675-40-56 fax: 25 675-43-84
e-mail: jadow@o2.pl, http://jadow.az.pl/


Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdziecie Państwo informacje publiczne dotyczące samorządu gminnego - w szczególności o statusie prawnym gminy, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, informacje o organach władzy i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, strukturze własnościowej, majątku, a także dane o trybie działania władz i ich jednostek organizacyjnych, prowadzonych rejestrach, ewidencjach oraz wiele innych informacji publicznych, do których udostępnienia zostały zobowiązane organy władzy publicznej.
Zapraszamy także do odwiedzenia naszego serwisu internetowego www.jadow.az.pl. Można tu znaleźć wiele ciekawych informacji dotyczących naszej uroczej gminy.

 

NIP Gminy 125-13-34-791
NIP Urzędu Gminy 824-14-85-641
REGON 000536427

Kod terytorialny GUS 1434062
Numer rachunku bankowego Bank Spółdzielczy Łochów O/ Jadów
09 9233 0001 2600 3258 2000 0050

   

Godziny urzędowania:
poniedziałek -  środa - czwartek - piątek 800-1600   wtorek 900 - 1700


Uwaga!

Zawartość Biuletynu Informacji Publicznej obejmująca poprzednie kadencje znajduje się pod adresem: http://jadow.az.pl/bip_archiwum

Aktualności

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

14.01.2021

 OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, ze zm.)

Obwieszczenie Wójta Gminy Jadów

14.01.2021

 OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jadów z dnia 13.01.2021r.

Działając zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256, z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283, z późn. zm.) zawiadamiam,

Obwieszczenie Wójta Gminy Jadów

12.01.2021

 Obwieszczenie

Wójta Gminy Jadów z dnia 11.01.2021 r.
Zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronnie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej zawiadomienie

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego

12.01.2021

 OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOLOMIŃSKIEGO


Zgodnie z art. llf ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, ze zm.)Opublikował: Patryk Pobudkiewicz
Publikacja dnia: 26.08.2014
Podpisał: Dorota Czuba
Dokument z dnia: 04.04.2011
Dokument oglądany razy: 141 126