RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 28.07.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JADOWIE ogłasza nabór na stanowisko:

09.07.2020

  KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JADOWIE
ogłasza nabór na stanowisko:
ASYSTENT RODZINY
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w

Jadowie

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jadów z dnia 07.07.2020r.

07.07.2020

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020. poz. 256, z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020r. poz. 283, z późn. zm.)

podaje sie do publicznej wiadomości

Obwieszczenie

03.07.2020

 Obwieszczenie 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

Zgłoszenia na rachmistrza spisowego

29.06.2020

 Zgłoszenia na rachmistrza spisowego

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

29.06.2020


OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.)

Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Gminy Jadów

19.06.2020

Informacja i zaproszenie

OBWIESZCZENIE STAROSTY WĘGROWSKIEGO

17.06.2020

 OBWIESZCZENIE STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 09 czerwca 2020r.


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11 d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2031z póź. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 18 maja 2020r. złożony przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4201 W Pogorzelec-Barchów"

INFORMACJA ZGŁASZANIE do Obwodowych Komisji Wyborczych

10.06.2020

INFORMACJA
ZGŁASZANIE do Obwodowych Komisji Wyborczych

XX Sesja Rady Gminy Jadów

10.06.2020

InformacjaOpublikował: Patryk Pobudkiewicz
Publikacja dnia: 28.07.2014
Podpisał: Robert Jaźwiński
Dokument z dnia: 04.04.2011
Dokument oglądany razy: 11 647