RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 02.04.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

2014r.

Uchwały Rady Gminy Jadów - kadencja 2010-2014

Uchwała Nr XXXV/266/2014 z dnia 28.03.2014r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2014-2016

Uchwała Nr XXXV/265/2014 z dnia 28.03.2014r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała Nr XXXV/264/2014 z dnia 28.03.2014r.

w sprawie: zaciągnięcia pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała Nr XXXV/263/2014 z dnia 28.03.2014r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXXIV/262/2014 z dnia 13.03.2014r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014

Uchwała Nr XXXIV/261/2014 z dnia 13.03.2014r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2014-2025

Uchwała Nr XXXIV/260/2014 z dnia 13.03.2014r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr XXXIV/259/2014 z dnia 13.03.2014r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr XXXIV/258/2014 z dnia 13.03.2014r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr XXXIV/257/2014 z dnia 13.03.2014r.

w sprawie: poboru opłaty targowej w Gminie Jadów

Uchwała Nr XXXIV/256/2014 z dnia 13.03.2014r.

w sprawie: określenia opłaty targowej w Gminie Jadów

Uchwała Nr XXXIV/255/2014 z dnia 13.03.2014r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/222/06 Rady Gminy Jadów z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Jadów

Uchwała Nr XXXIV/254/2014 z dnia 13.03.2014r.

w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jadów

Uchwała Nr XXXIV/253/2014 z dnia 13.03.2014r.

w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXXIV/252/2014 z dnia 13.03.2014r.

w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchwała Nr XXXIV/251/2014 z dnia 13.03.2014r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod drogę

Uchwała Nr XXXIII/250/2014  z dnia 29.01.2014r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XXXIII/249/2014 z dnia 29.01.2014r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/200/2013 Rady Gminy Jadów  z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr XXXIII/248/2014 z dnia 29.01.2014r.

w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXXIII/247/2014 z dnia 29.01.2014r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2014-2019

Uchwała Nr XXXIII/246/2014 z dnia 29.01.2014r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014

Uchwała Nr XXXIII/245/2014 z dnia 29.01.2014r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XXXIII/244/2014 z dnia 29.01.2014r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXXIII/243/2014 z dnia 29.01.2014r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów na rok 2014

Uchwała Nr XXXIII/242/2014 z dnia 29.01.2014r.

w sprawie: podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020Opublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 02.04.2014
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 14.02.2014
Dokument oglądany razy: 850