RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 06.03.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

rok 2014

Zarządzenie Nr 1/2014 z dnia 08.01.2014r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłaty eksploatacyjnej na targowisku "Mój Rynek" w Jadówie

Zarządzenie Nr 2/2014 z dnia 10.01.2014r.

w sprawie: ustalenia zasad rezerwacji stanowisk handlowych oraz opłat rezerwacyjnych na targowisku "Mój Rynek" w Jadowie

Zarządzenie Nr 3/2014 z dnia 14.01.2014r.

w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Jadów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 4/2014 z dnia 23.01.2014r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430208W URLE - DĘBE

Zarządzenie Nr 5/2014 z dnia 27.01.2014r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 6/2014 z dnia 27.01.2014r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 7/2014 z dnia 27.01.2014r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014r. zadań publicznych Gminy zleconych przez Gminę Jadów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Zarządzenie Nr 8/2014 z dnia 10.02.2014r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2014-2019

Zarządzenie Nr 9/2014 z dnia 17.02.2014r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2014-2019

Zarządzenie Nr 10/2014 z dnia 17.02.2014r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 11/2014 z dnia 21.02.2014r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Borzymy, Nowy Jadów. Oble, Nowinki, Sulejów, Wyglądały i Zawiszyn w sprawie zmiany granic sołectw

Zarządzenie Nr 12/2014 z dnia 28.02.2014r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2014

Zarządzenie Nr 13/2012z dnia 28.02.2014r.

w sprawie: określenia trybu zgłaszania do realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jadów, na rok szkolny 2014/2015Opublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 06.03.2014
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 17.01.2014
Dokument oglądany razy: 636