RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 29.07.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

rok 2013

Zarządzenia Wójta Gminy Jadów 2011-2014

ROK 2013

Zarządzenie Nr 28/2013 z dnia 29.07.2013r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 27/2013 z dnia 26.07.2013r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku

Zarządzenie Nr 26/2013 z dnia 24.07.2013r.

w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych

Zarządzenie Nr 25/2013 z dnia 24.07.2013r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 24/2013 z dnia 12.07.2013r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430226W SZEWNICA - SITNE (CZĘŚĆ II)

Zarządzenie Nr 23/2013 z dnia 12.07.2013r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAWISZYN (OWSIANKA)

Zarządznie Nr 22/2013 z dnia 11.07.2013r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2013-2019

Zarządzenie Nr 21/2013 z dnia 11.07.2013r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 20/2013 z dnia 24.06.2013r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 19/2013 z dnia 28.05.2013r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZKOLNEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W  SZEWNICY

Zarządzenia Nr 18/2013 z dnia 22.05.2013r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 17/2013 z dnia 14.05.2013r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: WYKONANIE MODERNIZACJI I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZĘDU GMINY JADÓW - CZĘŚĆ II

Zarządzenie Nr 16/2013 z dnia 30.04.2013r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 15/2013 z dnia 30.04.2013r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia2012 roku

Zarządzenie Nr 14/2013 z dnia 26.04.2013r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 13/2013 z dnia 26.04.2013r.

w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem dzieci na rok szkolny 2013/2014

Zarządzenie Nr 12/2013 z dnia 05.04.2013r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku

Zarządzenie Nr 11/2013 z dnia 27.03.2013r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 10/2013 z dnia 25.03.2013r.

w sprawie: sprawozdań z wykonania planów finansowych za 2012 rok

Zarządzenie Nr 9/2013 z dnia 25.03.2013r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok

Zarządzenie Nr 8/2013 z dnia 22.03.2013r.

w sprawie: powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach na rok 2013

Zarządzenie Nr 7/2013 z dnia 27.02.2013r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 6/2013 z dnia 19.02.2013r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 5/2013 z dnia 19.02.2013r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: ROZBUDOWA (Z DOBUDOWĄSALI GIMNASTYCZNEJ) BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZEWNICY

Zarządzenie Nr 4/2013 z dnia 19.02.2013r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacjizrealizowanej inwestycji: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: MYSZADŁA, PODMYSZADŁA, PODBALE

Zarządzenie Nr 3/2013 z dnia 25.01.2013r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013r.  zadań publicznych Gminy zleconych przez Gminę Jadów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Zarządzenie Nr 2/2013 z dnia 18.01.2013r.

w sprawie: powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie

Zarządzenie Nr 1/2013 z dnia 16.01.2013r.

w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Jadów na 2013 rokOpublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 29.07.2013
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 25.01.2013
Dokument oglądany razy: 1 331