RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 19.07.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Sekretariat

Referent ds. obsługi sekretariatu

Olga Siuchta

I piętro, pokój nr 18

tel. 25 675-40-44

e-mail: jadow@o2.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00


Podległość: Wchodzi w skład referatu Organizacyjno - Społecznego i bezpośrednio podlega Sekretarzowi Gminy

Zadania na stanowisku pracy :

1.obsługa organizacyjno-techniczna Wójta Gminy, Zastępcy Wójta i Sekretarza,
2.prowadzenie kalendarza spotkań Wójta,
3.obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta,
4.zapewnienie obsługi kancelaryjnej Urzędu zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną, w tym przyjmowanie korespondencji wpływającej do Urzędu i przekazywanie jej na właściwe stanowiska pracy
5.obsługa centralki telefonicznej urzędu,
6.obsługa mail'a urzedu i Biuletynu Informacji Publicznej,
7.prowadzenie książki kontroli urzędu,
8.prowadzenie rejestrów centralnych urzędu,
9.prowadzenie i udostępnianie zbioru przepisów ogólnie obowiązujących,
10.sporządzanie zeznań świadków w sprawie udokumentowania lat pracy w gospodarstwie rolnym,
11.współpraca z GUS w zakresie sprawozdań statystycznych urzędu.Opublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 19.07.2013
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 27.05.2011
Dokument oglądany razy: 1 279