RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 10.04.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

rok 2013

Zarządzenia Wójta Gminy Jadów 2011-2014

ROK 2013

Zarządzenie Nr 12/2013 z dnia 05.04.2013r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku

Zarządzenie Nr 11/2013 z dnia 27.03.2013r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 10/2013 z dnia 25.03.2013r.

w sprawie: sprawozdań z wykonania planów finansowych za 2012 rok

Zarządzenie Nr 9/2013 z dnia 25.03.2013r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok

Zarządzenie Nr 8/2013 z dnia 22.03.2013r.

w sprawie: powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach na rok 2013

Zarządzenie Nr 7/2013 z dnia 27.02.2013r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 6/2013 z dnia 19.02.2013r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 5/2013 z dnia 19.02.2013r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji: ROZBUDOWA (Z DOBUDOWĄSALI GIMNASTYCZNEJ) BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZEWNICY

Zarządzenie Nr 4/2013 z dnia 19.02.2013r.

w sprawie: powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacjizrealizowanej inwestycji: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: MYSZADŁA, PODMYSZADŁA, PODBALE

Zarządzenie Nr 3/2013 z dnia 25.01.2013r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013r.  zadań publicznych Gminy zleconych przez Gminę Jadów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Zarządzenie Nr 2/2013 z dnia 18.01.2013r.

w sprawie: powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie

Zarządzenie Nr 1/2013 z dnia 16.01.2013r.

w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Jadów na 2013 rokOpublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 10.04.2013
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 25.01.2013
Dokument oglądany razy: 930