RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 04.04.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana godzin urzędowania

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Gminy Jadów


ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów
tel.: 25 675-40-44, 25 675-40-46, 25 675-40-19,
25 675-40-56 fax: 25 675-43-84
e-mail: jadow@o2.pl, http://jadow.az.pl/


Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdziecie Państwo informacje publiczne dotyczące samorządu gminnego - w szczególności o statusie prawnym gminy, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, informacje o organach władzy i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, strukturze własnościowej, majątku, a także dane o trybie działania władz i ich jednostek organizacyjnych, prowadzonych rejestrach, ewidencjach oraz wiele innych informacji publicznych, do których udostępnienia zostały zobowiązane organy władzy publicznej.
Zapraszamy także do odwiedzenia naszego serwisu internetowego www.jadow.az.pl. Można tu znaleźć wiele ciekawych informacji dotyczących naszej uroczej gminy.

 

NIP Gminy 125-13-34-791
NIP Urzędu Gminy 824-14-85-641
REGON 000536427

Kod terytorialny GUS 1434062
Numer rachunku bankowego Bank Spółdzielczy Łochów O/ Jadów
09 9233 0001 2600 3258 2000 0050

   

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 800-1600


Uwaga!

Zawartość Biuletynu Informacji Publicznej obejmująca poprzednie kadencje znajduje się pod adresem: http://jadow.az.pl/bip_archiwum

Aktualności

Powszechny spis rolny 2020

23.09.2020

 

Rolniku, Twoje dane są bezpieczne!

Powszechny Spis Rolny 2020, tak jak wszystkie prowadzone przez statystykę publiczną badania, jest realizowany z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa i w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne.

Powszechny spis rolny 2020

18.09.2020

 

Halo! Jestem rolnikiem i chciałbym się spisać
Spis przez telefon to rozwiązanie stworzone z myślą o rolnikach, którzy nie posiadają komputera i dostępu do Internetu. Jest to metoda w pełni bezpieczna i wygodna – można się spisać w domu, bez konieczności kontaktu z osobami z zewnątrz. O możliwości spisania się przez telefon będą przypominać rachmistrze dzwoniąc od 16 września do rolników i proponując wypełnienie obowiązku spisowego w ten właśnie sposób.

Informacja Wojewody Mazowieckiego

18.09.2020

Informuję, iż w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim toczy się postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 301/1 o pow. 0,0133 ha (wydzielona z dz. ew. nr 301), obręb Zawiszyn, gmina Jadów, powiat wołomiński, objętą decyzją Wojewody Mazowieckiego znak: WI-I.7820.2.14.2019.MP z dnia 13 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego nad rzeką Osownica w miejscowości Zawiszyn w km 28+116 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie".

Obwieszczenie Wójta Gminy Jadów

11.09.2020

 OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jadów z dnia 10.09.2020r.
Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020. poz. 256, z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020r. poz. 283, z późn. zm.)
podaje się do wiadomości publicznejOpublikował: Patryk Pobudkiewicz
Publikacja dnia: 04.04.2013
Podpisał: Dorota Czuba
Dokument z dnia: 04.04.2011
Dokument oglądany razy: 70 813