RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 04.03.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

2013r.

Uchwały Rady Gminy Jadów kadencja 2010-2014

Uchwała Nr XXIV/167/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Jadów

Uchwała Nr XXIV/166/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXIV/165/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXIV/164/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr XXIV/163/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Uchwała Nr XXIV/162/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XXIV/161/2013 z dnia 26.02.2013r.

w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy JadówOpublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 04.03.2013
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 01.03.2013
Dokument oglądany razy: 376