RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 26.02.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

INWESTYCJE I ROZWÓJ LOKALNY

Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego

tel. 25 675-40-44 wew. 47

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00


I piętro, pokój nr 18

Kontakt: Kierownik Referatu

Przemysław Walczuk

e-mail: przemyslaw.walczuk@jadow.az.pl 


I piętro, pokój nr 17

Inspektor

Adam Wójcik

e-mail: adam.wojcik@jadow.az.plPodinspektor

Patryk Pobudkiewicz

e-mail: patryk.pobudkiewicz@jadow.az.pl
Do zadań Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego należy w szczególności:

 1. Przygotowanie, realizacja i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych wynikających z budżetu Gminy
 2. Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych i zarządzenia w sprawie ustalenia procedur udzielania zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości stosowania procedur udzielania zamówień.
 3. Realizacja zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych, w tym zadań zarządcy dróg gminnych.
 4. Umieszczanie i utrzymanie tabliczek z nazwami ulic i placów;
 5. Realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 6. Inicjowanie zagospodarowania przestrzennego Gminy w zakresie budownictwa i rozbudowy infrastruktury technicznej;
 7. Przygotowywanie koncepcji gospodarki przestrzennej gminy z uwzględnieniem m.in. wymagań ładu przestrzennego, urbanistyki, architektury, ochrony środowiska, dóbr kultury, praw własności;
 8. Realizacja zadań w zakresie pozyskiwania środków z unii europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych.
 9. Koordynowanie prac nad opracowaniem i realizacją Programu Rozwoju Lokalnego Gminy
 10. Przygotowywanie stosownych dokumentów wynikających z ustawy Prawo przewozowe w zakresie przewozu osób w tym koordynacja rozkładu jazdy przewoźników;
 11. Współdziałanie z Międzygminnym Związkiem Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich
 12. Redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania Referatu.Opublikował: Patryk Pobudkiewicz
Publikacja dnia: 26.02.2013
Podpisał: Dorota Czuba
Dokument z dnia: 09.06.2011
Dokument oglądany razy: 4 801