RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 06.04.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

rok 2012

Zarządzenia Wójta Gminy Jadów - kadencja 2011 - 2014

ROK 2012

Zarządzenie Nr 14 z dnia 06.04.2012 r.

w sprawie: powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach na rok 2012

Zarządzenie Nr 13/2012 z dnia 27.03.2012 r.

w sprawie: sprawozdań z wykonania planów finansowych za 2011 rok

Zarządzenie Nr 12/2012 z dnia 27.03.2012 r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok

Zarządzenie Nr 11/2012 z dnia 07.03.2012 r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 10/2012 z dnia 22.02.2012 r.

w sprawie:  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2012 - 2019

Zarządzenie Nr 9/2012 z dnia 22.02.2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2012

Zarządzenie Nr 8/2012 z dnia 16.02.2012 r.

w sprawie: pgłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012r. zadań publicznych Gminy zleconych przez Gminę Jadów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Zarządzenie Nr 7/2012 z dnia 01.02.2012 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 6/2012 z dnia 30.01.2012 r.

w sprawie: ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 5/2012 z dnia 30.01.2012 r.

w sprawie: ustalenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe na terenie Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 4/2012 z dnia 30.01.2012 r.

 w sprawie: ustalenia cen za ogrzewanie lokali mieszkalnych i użytkowych

Zarządzenie Nr 3/2012 z dnia 18.01.2012 r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Jadów

Zarządzenie Nr 2/2012 z dnia 16.01.2012 r.

w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Jadów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 1/2012 z dnia 02.01.2012 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu ustalenia organizacji pracy przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy JadówOpublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 06.04.2012
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 05.01.2012
Dokument oglądany razy: 935