RSS
A A A

Informacje nieudostępnione w BIP

Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie podmiotowej BIP może być udostępniona na wniosek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198). W celu uzyskania informacji wypełniony wniosek należy przesłać na adres:
       

         Sekretariat
         Urząd Gminy Jadów
         ul. Jana Pawła II 17
         05-280 Jadów

         lub
         e-mail: jadow@o2.pl

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach:
1. o ochronie informacji niejawnych,
2. o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych
Prawo do informacji publicznej podlega także ograniczeniu ze względu na:
1. tajemnicę przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca zrezygnuje z przysługującego mu prawa,
2. prywatność osoby fizycznej, z dwoma wyjątkami:
a. ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizycznych pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji,
b. osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony jej prywatności
Każdą stronę biuletynu można wydrukować lub zapisać na lokalnym komputerze. Dotyczy to również każdego dokumentu zamieszczonego w formie załącznika, znajdującego się na danej stronie.Opublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 12.10.2011
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 12.10.2011
Dokument oglądany razy: 3 476