RSS
A A A

2010r.

Uchwały Rady Gminy w Jadowie - kadencja 2010 - 2014
ROK 2010

Uchwała nr III/19/2010  z dnia 30.12.2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2010

Uchwała nr III/18/2010 z dnia 30.12.2010 r.

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy niewygasających z upływem roku budżetowego 2010

Uchwała nr III/17/2010 z dnia 30.12.2010 r.

w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała nr III/16/2010 z dnia 30.12.2011 r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

Uchwała nr III/15/2010 z dnia 30.12.2010 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/10/10 Rady Gminy Jadów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych Rady Gminy Jadów

Uchwała nr III/14/10 z dnia 30.12.2010 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/9/10 Rady Gminy Jadów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych Rady Gminy Jadów oraz zakresu i przedmiotu jej działania

Uchwała nr II/13/2010 z dnia 07.12.2010 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2010

Uchwała nr II/12/10 z dnia 07.12.2010 r.
w sprawie: wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych

Uchwała nr II/11/10 z dnia 07.12.2010 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Jadów
Uchwała nr II/10/10 z dnia 07.12.2010 r.
w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych Rady Gminy Jadów
Uchwała nr II/9/10 z dnia 07.12.2010 r.
w sprawie: powołania i ustalenia składu Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowie, Spraw Socjalnych Rady Gminy Jadów oraz zakresu i przedmiotu jej działania
Uchwała nr II/8/10 z dnia 07.12.2010 r.
w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Ładu Przestrzennego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Jadów
Uchwała nr II/7/10 z dnia 07.12.2010 r.
w sprawie: powołania i ustalenia określenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Ładu Przestrzennego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Jadów oraz zakresu i przedmiotu jej działania
Uchwała nr II/6/10 z dnia 07.12.2010 r.
w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Jadów
Uchwała nr II/5/10 z dnia 07.12.2010 r.
w sprawie: powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy oraz zakresu i przedmiotu jej działania
Uchwała nr II/4/10 z dnia 07.12.2010 r.
w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów
Uchwała nr II/3/10 z dnia 07.12.2010 r.
w sprawie: powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów
Uchwała nr I/2/10 z dnia 30.11.2010 r.
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jadów

Uchwał nr I/1/10 z dnia 30.11.2010 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy JadówOpublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 14.09.2011
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 02.06.2011
Dokument oglądany razy: 2 471