RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 16.08.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

2011r.

Uchwały Rady Gminy w Jadowie - kadencja 2010-2014

ROK 2011

Uchwała nr V/26/2011 z dnia 28.02.2011 r.

w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanychw ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Uchwała nr IV/25/2011 z dnia 31.01.2011 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Jadów na rok 2011

Uchwała nr IV/23/2011 z dnia 31.01.2011 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozaqrządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała nr IV/22/2011 z dnia 31.01.2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów      na rok 2011

Uchwała nr IV/21.2011 z dnia 31.01.2011 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Jadów

Uchwała nr IV/20/2011 z dnia 31.01.2011 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie



Opublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 16.08.2011
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 16.08.2011
Dokument oglądany razy: 560